Onderstaand het standpunt van SP over de kinderopvang zoals deze op 5 september 2013 omschreven werd op de website van de SP.

Kinderopvang dient betaalbaar te zijn en van goede kwaliteit. In de Wet Kinderopvang moeten kwaliteitseisen worden vastgelegd. Ook voor kinderen met een specifieke sociale of medische indicatie moet goede opvang worden gegarandeerd. De ouderbijdrage voor kinderopvang wordt sterker inkomensafhankelijk gemaakt voor het tweede en volgende kind.

Werkgevers worden verplicht gezamenlijk een derde bij te dragen aan de totale kosten van kinderopvang. Gastouderopvang is een volwaardige vorm van kinderopvang die een waardevolle aanvulling vormt op de opvang in kinderopvangcentra.

Screenshot standpunt SP per 05-09-2013
Screenshot standpunt SP per 05-09-2013