Grote manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon

‘Zo moeilijk is het niet’, aldus Erik van Muiswinkel in een persiflage op Louis van Gaal. Van Muiswinkel sprak op de manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon, afgelopen woensdag 25 juni op het Plein in Den Haag. Hij zag zelfs veel voordelen voor staatssecretaris Teeven, als hij nu gewoon alle kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, laat blijven. Zo hoeft hij dan niet meer ‘s nachts wakker te liggen over wie er nu wel of niet mag blijven.

Van Muiswinkel was een van de vele sprekers op de grote manifestatie om aandacht te vragen voor de 600 gewortelde kinderen die met uitzetting bedreigd worden omdat ze buiten het Kinderpardon vallen. Naast een voetbaltoernooi om de WK kinderpardon beker, waren er muzikale optredens en werden enkele petities overhandigd aan de aanwezige Kamerleden: Jeroen Recourt (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks), Sharon Gesthuizen (SP), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren).

Reactie Kamerleden

Jeroen Recourt van de PvdA zei dat de coalitie achter de huidige regeling staat en dat de PvdA hier alleen niets aan kan veranderen. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren sprong daar meteen op in door te zeggen, dat de PvdA het niet alleen hoeft te doen en er een meerderheid is in de Tweede Kamer om het Kinderpardon beter uit te voeren.

Om te huilen

Joël Voordewind van de ChristenUnie sprak van discriminatie, nu onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen die onder gemeentetoezicht en kinderen die onder rijkstoezicht stonden. Sharon Gesthuizen van de SP vond het ‘om te huilen’ dat het weer nodig was om op het Plein actie te voeren voor kinderen; ‘zo kun je niet met kinderen omgaan’.  Zij verwees naar het feit dat zowel tijdens de verkiezingen als nu met de actie er brede maatschappelijk steun is voor een eerlijk Kinderpardon. Zij deed dan ook een oproep aan de PvdA om steun zodat deze kinderen kunnen blijven. ‘Wij als Tweede Kamer kunnen dit regelen, of staatssecretaris Teeven nu wil of niet.’

Linda Voortman gaf aan dat het niet alleen gaat om de kinderen die onder gemeentetoezicht stonden in plaats van rijkstoezicht, maar ook om kinderen die bij voorbeeld te oud zijn, kinderen wier ouders een andere dan een asielvergunning aangevraagd hebben of kinderen met een 1F-ouder, dat wil zeggen een ouder die verdacht wordt van oorlogsmisdaden. Zij herhaalde de slogan van enige jaren geleden: ‘Foute kinderen bestaan niet’.

Voetbalwedstrijden

Tien teams voetbalden tegen elkaar om de WK Kinderpardon beker, die uiteindelijk ging naar het team van Afrah. De beker voor de beste sportieve prestatie ging naar Glaucio. Alle teams waren gevormd rond een van de kinderen die buiten de boot vallen bij het Kinderpardon. Zo werd duidelijk dat al deze kinderen kunnen rekenen op veel steun uit hun omgeving. Er werden spannende wedstrijden gespeeld, die levendig werden becommentarieerd door de presentatoren van de middag: Vincent Bijlo en Rocky Tuhuteru.

Aloys van Rest, directeur van Defence for Children, onderstreepte het belang van het feit dat zoveel mensen, organisaties en burgemeesters de petitie voor een rechtvaardig kinderpardon ondersteunen. De petitie werd met bijna 35.000 handtekeningen overhandigd aan de Kamerleden.

Bij het overhandigen van de petities, maakten ook de kinderen zelf duidelijk wat het voor hen betekent om te leven in onzekerheid en met de angst voor uitzetting naar een hen onbekend land. Alle ruim 22.000 handtekeningen van de petitie van Shenjun hadden vormgekregen in een immens grote koker met M&M’s. Klasgenoten van Tri en Shenjun hadden prachtige tekeningen en tekstjes gemaakt, die ook aan de Kamerleden overhandigd werden.

Optredens

Tijdens de manifestatie vonden optredens plaats van Pardon?! met het lied ‘Zij vliegen er niet uit’, Ed Struijlaart en Wime Domingos.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/140/4028/mo233-m80/grote-manifestatie-voor-een-eerlijk-kinderpardon

Deel dit artikel