Geen Kind meer in de cel

Vanaf 1 september 2014 is het officieel; gezinnen met minderjarige kinderen komen niet meer in de cel als zij op Schiphol asiel aanvragen. Er gaat een nieuwe werkwijze van start waarbij gezinnen naar een open aanmeldcentrum in Ter Apel worden gestuurd. De kinderen kunnen nu in vrijheid hun asielprocedure doorlopen. Defence for Children blijft binnen de Coalitie Geen Kind in de Cel kritisch de ontwikkelingen volgen van een nieuw gesloten centrum dat naar verwachting in 2015 gerealiseerd zal worden.

Oproep tot wettelijk verbod

De Coalitie Geen Kind in de cel strijdt al sinds 2006 tegen het vastzetten van kinderen vanwege hun verblijfsrechtelijke status. In de publicatie ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’ vertellen kinderen en ouders hoe het is om in vreemdelingendetentie te verblijven. De kinderen raakten beschadigd in hun ontwikkeling omdat ze in een cel werden gezet enkel omdat ze het land niet in mochten of juist moesten verlaten. Daar is nu gelukkig een einde aan gekomen. De Coalitie Geen Kind in de Cel bestaande uit Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland roepen de overheid op om de nieuwe praktijk vast te leggen in een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen. Zie voor meer informatie: www.geenkindindecel.nl.

Deel dit artikel