kind

Geen Kind meer in de cel

Vanaf 1 september 2014 is het officieel; gezinnen met minderjarige kinderen komen niet meer in de cel als zij op Schiphol asiel aanvragen. Er gaat een nieuwe werkwijze van start waarbij gezinnen naar een open aanmeldcentrum in Ter Apel worden gestuurd. De kinderen kunnen nu in vrijheid hun asielprocedure doorlopen. Defence for Children blijft binnen de Coalitie Geen Kind in de Cel kritisch de ontwikkelingen volgen van een nieuw gesloten centrum dat naar verwachting in 2015 gerealiseerd zal worden.

Lees verder »Geen Kind meer in de cel

Kind & Gezin

Kind en Gezin is een Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Als Intern Verzelfstandigd Agentschap of IVA met rechtspersoonlijkheid maakt… Lees verder »Kind & Gezin