Gelijke kansen voor elk kind, Heerlen gaat aan de slag

Geboortegewicht en gezinsomstandigheden zijn in Heerlen vaak afwijkend in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Dit heeft gevolgen voor het kind, de ouders en toekomstige generaties. Het heeft ook grote maatschappelijke en economische gevolgen voor Heerlen en de regio. Daarom gaf het college van burgemeester en wethouders in 2017 het startsein voor het actieprogramma ‘Kansrijk van … Meer lezen Gelijke kansen voor elk kind, Heerlen gaat aan de slag

Geen Kind meer in de cel

Vanaf 1 september 2014 is het officieel; gezinnen met minderjarige kinderen komen niet meer in de cel als zij op Schiphol asiel aanvragen. Er gaat een nieuwe werkwijze van start waarbij gezinnen naar een open aanmeldcentrum in Ter Apel worden gestuurd. De kinderen kunnen nu in vrijheid hun asielprocedure doorlopen. Defence for Children blijft binnen de Coalitie Geen Kind in de Cel kritisch de ontwikkelingen volgen van een nieuw gesloten centrum dat naar verwachting in 2015 gerealiseerd zal worden.

Meer lezenGeen Kind meer in de cel

Kind & Gezin

Kind en Gezin is een Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Als Intern Verzelfstandigd Agentschap of IVA met rechtspersoonlijkheid maakt Kind en Gezin deel uit van het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ bij de Vlaamse overheid . Zo zijn zij verantwoordelijk voor: de erkenning van kwaliteitsvolle kinderopvang. de criteria waaraan … Meer lezen Kind & Gezin