Uitspraken rechters in lijn met een Eerlijk Kinderpardon

  • door

Ongeveer 600 kinderen vallen in Nederland onterecht buiten het Kinderpardon. Bijvoorbeeld omdat ze wel op school zaten en in beeld waren bij de gemeente maar niet bij de rijksoverheid. Daarmee voldoen zij volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet aan het zogenaamde toezichtscriterium. Op 1 september 2014 heeft de rechtbank in Zwolle een belangrijke uitspraak gedaan voor een Eerlijk kinderpardon. Het mag gezinnen volgens de rechter niet tegen worden geworpen dat zij niet in beeld waren bij de Rijksoverheid wanneer zij niet zelf hebben gekozen voor een leven in de illegaliteit. Eerder oordeelden de rechtbank Arnhem op 1 juli 2014 en de rechtbank Groningen op 7 juli 2014 ook al dat het toezichtscriterium uit het Kinderpardon te strikt wordt toegepast.

Niet actief aan toezicht onttrokken

In deze zaak gaat het om een familie die volgens de staatssecretaris niet in beeld was van de rijksoverheid. De opvang van deze familie was echter door de overheid zelf beëindigd. De familie heeft met vele stukken en een verklaring van de burgemeester aangetoond dat zij na de beëindiging van de opvang onder toezicht zijn gebleven van de gemeente. Volgens de rechtbank heeft de staatssecretaris niet goed gemotiveerd dat de familie zich actief heeft onttrokken aan het toezicht van de rijksoverheid. Omdat de familie al deze tijd bekend is gebleven bij de gemeente heeft het nooit ‘bewust’ gekozen voor een leven in de illegaliteit.

In lijn met Eerlijk Kinderpardon

De uitspraken van de rechters zijn in lijn met een Eerlijk Kinderpardon. Kinderen die onder toezicht stonden van de gemeente zouden een verblijfsvergunning moeten krijgen op grond van het Kinderpardon. Defence for Children blijft er voor strijden dat alle gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De regels van het Kinderpardon zijn nu oneerlijk en niet uit te leggen. Lees hier meer.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/140/4059/mo233-m80/uitspraken-rechters-in-lijn-met-een-eerlijk-kinderpardon

Deel dit artikel