Hoogleraren: “Opvallend dat Kinderpardon weinig meer met kinderrechten te maken heeft”

Vijf hoogleraren stellen op 17 juni 2014 in de Volkskrant dat het Kinderpardon zou moeten gaan om de ontwikkeling van het kind. Vanuit dat recht moet het belang van het kind ingevuld worden. Uitzetting van in Nederland gewortelde kinderen bedreigt die ontwikkeling en is dus in strijd met dit belangrijke recht. Defence for Children is verheugd over deze steun voor een Eerlijk Kinderpardon.

“Migrantenkinderen lopen een aanmerkelijke kans op ontwikkelingstagnaties  en sociaal-emotionele schade als ze –opnieuw- ontworteld worden”, schrijven de hoogleraren Mariëlle Bruning, Jaap Doek, Margrite Kalverboer, Ton Liefaard en Peter Rodrigues in de Volkskrant.

“De kinderen die nu door de kennelijk in beton gegoten regels van het Kinderpardon buiten de boot dreigen te vallen, zijn zulke kinderen. Ze zijn al erg lang in Nederland, velen vanaf hun geboorte. Hun cognitief, emotioneel en sociaal functioneren heeft zich in de Nederlandse context gevormd en ze ontwikkelden een ‘Nederlandse identiteit’. In wat ooit hun thuisland of het thuisland van hun ouders was, kunnen zij niet meer aarden. Terugkeer schaadt hun ontwikkeling. Dat is precies de reden waarom het vanuit kinderrechtelijk opzicht een mooie stap was om tot een Regeling voor langdurige verblijvende kinderen te komen; het Kinderpardon. Het is opvallend dat het Kinderpardon vervolgens weinig meer met kinderrechten te maken lijkt te hebben. Het feit dat een kind geworteld is geraakt in Nederland, is bijvoorbeeld volgens de regering geen aspect dat mee mag tellen. Terwijl je zou denken dat dat nu precies de kern zou moeten zijn. Als ‘worteling’ zo’n omstreden woord is, hebben wij een alternatief voorstel: sluit aan bij het recht op ontwikkeling van een kind en zorg dat een kind niet ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd.”

 

Kinderpardon ook voor niet-asiel kinderen

De hoogleraren noemen het een opvallend zorgpunt dat kinderen zonder asielachtergrond geen Kinderpardon krijgen: “De aard van de doorlopen procedure zegt uiteraard niets over de bedreigde ontwikkeling van een kind.” Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting INLIA, Stichting LOS en Kerk in Actie voeren samen campagne voor een Eerlijk Kinderpardon. Een van de groepen waarvoor zij opkomen zijn de kinderen die een reguliere – in plaats van een asielvergunning hebben aangevraagd en daarom geen Kinderpardon krijgen. Het gaat om kinderen zoals Mina (15 jaar) en Mariam (10 jaar). Zij zijn in Nederland geboren en hun ouders vroegen een vergunning aan op grond van ‘schrijnende omstandigheden in plaats van een asielvergunning. Deze kinderen hebben ook recht op bescherming van hun ontwikkeling en zouden daarom niet meer uitgezet mogen worden.

Lees hier het opiniestuk ‘De Staat als bedreiging voor de ontwikkeling van het kind‘ van de hoogleraren in de Volkskrant d.d. 17 juni 2014.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/140/4014/mo233-m80/hoogleraren%3A-%93opvallend-dat-kinderpardon-weinig-meer-met-kinderrechten-te-maken-heeft%94

Deel dit artikel