Voor- en vroegschoolse educatie

Een vroege aanpak van taalachterstanden door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Dit houdt in dat jonge kinderen met kans op een taalachterstand educatieve programma’s kunnen volgen bij de peuterspeelzaal of de kinderopvang (kinderdagverblijf).

Een dergelijk programma loopt door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. Het programma beslaat een aantal dagdelen per week. Spelenderwijs en op een informele manier leren kinderen de Nederlandse taal. Aan de basis van elk programma ligt een gestructureerde didactische aanpak.

Deel dit artikel