Taaltoets VVE roept veel vragen op bij medewerkers

Uit een enquête die Abvakabo FNV onlangs hield onder leden in de Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE), blijkt dat medewerkers de taaltoets vaak in eigen tijd moeten doen. Daarnaast blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over bijvoorbeeld de consequenties wanneer je de taaltoets niet haalt. VVE wordt in zowel kinderopvangorganisaties als peuterspeelzalen aangeboden. In 2012 … Meer lezen Taaltoets VVE roept veel vragen op bij medewerkers

Abvakabo FNV : Teleurstelling over visie Minister Asscher op kinderopvang

Minister Asscher heeft 2 december een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een visie op de toekomst van de kinderopvang. Abvakabo FNV vindt dit slechts kleine kinderstapjes in de goede richting.

Abvakabo FNV vindt het van groot belang dat er één systeem komt voor kinderopvang waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kwalitatief goede kinderopvang is goed voor alle kinderen. Helaas doet de minister maar een klein stapje in deze richting. Peuterspeelzalen en Kinderopvang blijven, naast de VVE trajecten beiden bestaan, de minister wil wel de financiering en de kwaliteit gelijk trekken maar de voorzieningen niet echt integreren.

Meer lezenAbvakabo FNV : Teleurstelling over visie Minister Asscher op kinderopvang

VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

De kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) schiet tekort, stelt de Onderwijsinspectie in een onderzoeksrapport. De bevindingen onderstrepen het pleidooi van de VNG om gemeenten meer regie te geven bij het VVE-beleid. Minister Asscher wil de instellingen juist nog meer eigen verantwoordelijkheid geven, terwijl het rapport van de Inspectie aantoont dat de kwaliteit ter … Meer lezen VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

Inspectie Onderwijs : Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind

Kinderen met een achterstand krijgen niet altijd de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Nederland moet daarom beter. Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel verbeterpunten. Dat blijkt uit het … Meer lezen Inspectie Onderwijs : Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind

Voor- en vroegschoolse educatie

Een vroege aanpak van taalachterstanden door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Dit houdt in dat jonge kinderen met kans op een taalachterstand educatieve programma’s kunnen volgen bij de peuterspeelzaal of de kinderopvang (kinderdagverblijf). Een dergelijk programma loopt door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. … Meer lezen Voor- en vroegschoolse educatie

Trainingen voor beleidsambtenaren VVE

Gemeentelijke beleidsambtenaren die met VVE werken kunnen een praktische training volgen. Doel van deze training is om beleid en uitvoering van de VVE in hun gemeente kwalitatief te verbeteren. Beleidsmedewerkers kunnen zich inschrijven in hun eigen regio. Om gemeenten te ondersteunen bij hun verbeterslag in de VVE biedt de VNG Academie regionale trainingen. U gaat als VVE adviseur samen met vakgenoten aan de … Meer lezen Trainingen voor beleidsambtenaren VVE

De waarde van ‘Kies nu voor Kinderen’

Op dit moment zijn de voorzieningen voor kinderen versnipperd: kinderopvang,peuterspeelzalen, VVE?programma’s, gastouders en primair onderwijs. Ieder met hun eigen financiering en organisatie. Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ beoogt betere en meer samenhangende voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Ook beoogt het programma een grotere toegankelijkheid van kinderopvang en een betere aansluiting tussen opvang en … Meer lezen De waarde van ‘Kies nu voor Kinderen’

Gemeenten bereiken risicogezinnen goed met VVE

De inspanningen van gemeenten voor de toeleiding van kinderen uit risicogezinnen naar de voorschoolse educatie zijn succesvol. De meeste gemeenten weten echter zelf niet precies welke groepen kinderen wel en niet met de VVE-programma’s worden bereikt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het bereik van voor- en … Meer lezen Gemeenten bereiken risicogezinnen goed met VVE