Abvakabo FNV : Teleurstelling over visie Minister Asscher op kinderopvang

Minister Asscher heeft 2 december een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een visie op de toekomst van de kinderopvang. Abvakabo FNV vindt dit slechts kleine kinderstapjes in de goede richting.

Abvakabo FNV vindt het van groot belang dat er één systeem komt voor kinderopvang waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kwalitatief goede kinderopvang is goed voor alle kinderen. Helaas doet de minister maar een klein stapje in deze richting. Peuterspeelzalen en Kinderopvang blijven, naast de VVE trajecten beiden bestaan, de minister wil wel de financiering en de kwaliteit gelijk trekken maar de voorzieningen niet echt integreren.

Kwaliteitseisen
Op het punt van de kwaliteit is de brief van de Minister niet duidelijk. Worden dit de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen of die van de kinderopvang, die hoger liggen. De afspraken wil de minister maken met de ouders en de werkgevers, maar NIET met de medewerkers. Het kan toch niet waar zijn dat de kwaliteitseisen minder worden in deze tijd.

Tweedeling
Tot nu toe is het zo dat werkende ouders gebruik maken van de kinderopvang, terwijl niet werkende ouders zijn aangewezen op peuterspeelzalen en VVE- arrangementen. Abvakabo FNV is voorstander van integrale kindvoorzieningen als basisrecht voor alle kinderen, waarin ook de VVE gelden worden geïnvesteerd. Alle kinderen maken dan een goede start en dat voorkomt later maatschappelijke problemen. Het is dan ook zeer teleurstellend dat in het voorstel van de minister nog steeds een tweedeling bestaat tussen kinderen van werkende ouders en kinderen van ouders die niet beiden werken.

Banen
Abvakabo FNV wacht bovendien nog met smart op de uitwerking van – het in het regeerakkoord opgenomen-  voornemen om tot een integrale basisvoorziening te komen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag sinds 2010 is veel aan infrastructuur verdwenen en zijn duizenden banen in de branche verloren gegaan. Duizenden goed gekwalificeerde medewerkers zijn hun baan verloren en anderen blijven met een onzeker tijdelijk contract vrezen voor de volgende ontslagronde. We maken ons er hard voor dat de honderden miljoenen euro’s die door de uitval minder aan toeslag zijn uitbetaald, weer terug in de branche geïnvesteerd worden zodat de pedagogisch medewerkers die de kwaliteit moeten leveren in een echte baan het goede werk voort kunnen zetten.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2013/12/teleurstelling-vise-asscher-kinderopvang/

Deel dit artikel