VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

De kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) schiet tekort, stelt de Onderwijsinspectie in een onderzoeksrapport. De bevindingen onderstrepen het pleidooi van de VNG om gemeenten meer regie te geven bij het VVE-beleid. Minister Asscher wil de instellingen juist nog meer eigen verantwoordelijkheid geven, terwijl het rapport van de Inspectie aantoont dat de kwaliteit ter … Meer lezen VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Een vroege aanpak van taalachterstanden door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Dit houdt in dat jonge kinderen met kans op een taalachterstand educatieve programma’s kunnen volgen bij de peuterspeelzaal of de kinderopvang (kinderdagverblijf). Een dergelijk programma loopt door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. … Meer lezen Voor- en vroegschoolse educatie