Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Het ministerie van SZW is bezig om onderstaande voorstellen m.b.t. Kinderopvang in de Tweede Kamer te laten behandelen en/of in te dienen

Wijzigingswet kinderopvang 2013
Korte inhoud: het wetsvoorstel betreft, naast een groot aantal wetstechnische wijzigingen, onder andere wijzigingen met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag (VOG), de introductie van een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling gepleegd door professionals in de kinderopvang, de introductie van wettelijke eisen met betrekking tot de transparantie van de kwaliteit van de geboden opvang en aanpassingen met betrekking tot het register buitenlandse kinderopvang.

Planning:

  • Indiening TK januari 2013
  • Indiening EK april 2013
  • Inwerkingtreding 1 juli 2013

 

Wet aanpassing klachtrecht ouders en positie oudercommissies in de kinderopvang
Korte inhoud: met het oog op de versterking van de positie van ouders, worden onder andere het klachtrecht van ouders en de rechten van de oudercommissies opnieuw vormgegeven en gestroomlijnd.

Planning:

  • Indiening TK derde kwartaal 2013
  • Indiening EK eerste kwartaal 2014
  • Inwerkingtreding 1 juli 2014

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/31/overzichten-stand-van-zaken-wetgeving-szw-januari-2013.html

Deel dit artikel