Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2013 het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. Dit wetsvoorstel verplicht instanties waar professionals met kinderen werken om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen en de meldcode te hanteren. Defence for Children ziet de … Meer lezen Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Minister Asscher vergroot transparantie in de kinderopvangsector Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders via hun website op een eenduidige wijze te informeren over de kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Op die manier wordt het voor ouders gemakkelijker organisaties te vergelijken. Verder moeten medewerkers in de kinderopvang vanaf 1 juli 2013 … Meer lezen Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Het ministerie van SZW is bezig om onderstaande voorstellen m.b.t. Kinderopvang in de Tweede Kamer te laten behandelen en/of in te dienen Wijzigingswet kinderopvang 2013Korte inhoud: het wetsvoorstel betreft, naast een groot aantal wetstechnische wijzigingen, onder andere wijzigingen met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag (VOG), de introductie van een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling … Meer lezen Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Passend onderwijs gaat definitief door

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs. Hiermee krijgen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een betere kans binnen het reguliere onderwijs of, als dat nodig is, op een school voor speciaal onderwijs. Minister Van Bijsterveldt is blij dat er na de jarenlange discussie over de verbetering van het onderwijs aan … Meer lezen Passend onderwijs gaat definitief door