FNV : wetswijziging kinderopvang moet aangepast worden

  • door

De FNV wil  minister Asscher namens alle medewerkers in de Kinderopvang een Brandbrief sturen. Dit moet voor 9 december 2015, want dan gaat het voorstel voor de wetswijziging naar de Tweede Kamer.

De belangrijkste wijzigingen waar wij niet achter staan zijn:

  1. Een verhoging van 10 naar 15 kinderen op een groep op de BSO per pm’er;
  2. De Beroepskracht Kind Ratio die per locatie mag worden berekend en niet meer per groep;
  3. In de BSO mogen ook anders gekwalificeerden ingezet worden;
  4. Inzet van Het Nieuwe Toezicht: het toezicht gaat een pedagogisch kwaliteitsoordeel geven;
  5. De BKR van de verticale groepen wordt gelijk aan horizontale groepen, dit is een verslechtering;
  6. Het is de bedoeling om meer hbo dan mbo geschoolde pm’ers in te gaan zetten.

Heb jij dan dezelfde mening ? Teken dan de brandbrief.

Meer informatie tref je op de website van de FNV aan.

Bron : http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/kinderopvang/cao-onderhandelingen-ko-2015/

Deel dit artikel