Ontwikkelingen tarieven in de kinderopvang

Onderstaand brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede kamer d.d. 9 mai 2017 over de ontwikkeling van tarieven in de kinderopvang.

In het AO Kinderopvang van 28 september 2016 (Kamerstuk 31 322, nr. 312) heb ik toegezegd, naar aanleiding van een vraag van de heer Heerma (CDA), om vanaf begin 2017 de ontwikkeling van tarieven in de kinderopvang te monitoren.

Meer lezenOntwikkelingen tarieven in de kinderopvang

Betere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. De Tweede Kamer stemde vandaag in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

Meer lezenBetere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Beantwoording Kamervragen over “inenten op de kinderopvang”

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Tellegen en Rutte (beiden VVD) over “inenten op de kinderopvang”.

2014Z05061
Vragen van de leden Tellegen en Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over inenten op de kinderopvang (ingezonden 19 maart 2014)

Meer lezenBeantwoording Kamervragen over “inenten op de kinderopvang”

Antwoord van minister Asscher op vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over kinderopvangtoeslag

Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvangtoeslag (ingezonden 16 juli 2013).  Antwoord van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 3 september 2013) Vraag 1 Kunt u toelichten waarom u voor het recht op kinderopvangtoeslag meent te kunnen volstaan met de koppeling aan het aantal uren van … Meer lezen Antwoord van minister Asscher op vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over kinderopvangtoeslag

Minister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Er moet een betere aansluiting komen tussen het gebruik van de kinderopvang en het contract dat ouders hierover afsluiten. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren naar flexibiliteit in de kinderopvangsector. Het gebruik van de kinderopvang ligt doorgaans … Meer lezen Minister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012”. 2013Z00654Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012 (ingezonden 17 januari 2013) 1 Bent u … Meer lezen Sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Minister Asscher vergroot transparantie in de kinderopvangsector Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders via hun website op een eenduidige wijze te informeren over de kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Op die manier wordt het voor ouders gemakkelijker organisaties te vergelijken. Verder moeten medewerkers in de kinderopvang vanaf 1 juli 2013 … Meer lezen Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken