Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Binnen het sociale domein kan meer worden bereikt tegen lagere kosten. Hiervoor is een stelsel nodig dat zich niet opknipt in sectoren en instituties maar dat de capaciteiten en behoeften van burgers en hun lokale leefwereld centraal stelt. De VNG presenteerde vandaag hoe die integrale aanpak voor het sociale domein eruit kan zien en doet … Meer lezen Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Online hulpverlening helpt jongeren én gemeenten

Online hulpverlening is sterk in opkomst in Nederland. Internet wordt steeds meer gebruikt om zorgmijders te bereiken en reguliere cliënten doelmatig, effectief en klantvriendelijk te begeleiden. Gemeenten kunnen met de juiste mix aan online interventies op een relatief goedkope manier invulling geven aan haar wettelijke taken. Dit geldt vooral voor de gemeentelijk taak van het bieden van … Meer lezen Online hulpverlening helpt jongeren én gemeenten

Actueel spoorboekje transitie jeugdzorg beschikbaar

Voor gemeenten is er nu een actueel spoorboekje over de transitie jeugdzorg. Een handige leidraad bij het transitieproces en de mijlpalen die daarbij horen. Het spoorboekje volgt het hele transitie- en transformatieproces van begin tot eind. De publicatie omvat een stappenplan over alle zaken die gemeenten geregeld moeten hebben om op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen. Het spoorboekje volgt het … Meer lezen Actueel spoorboekje transitie jeugdzorg beschikbaar

Nieuwe organisatie, website en kennisbank Ruimte-OK

Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang is per 1 oktober van start gegaan. Kortweg Ruimte-OK genaamd. Een nieuwe, onafhankelijke organisatie die het aanspreekpunt vormt voor scholen, kinderopvang en gemeenten die meer grip op ruimtevraagstukken willen krijgen. Ruimte-OK is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.  Direct aan de slag? … Meer lezen Nieuwe organisatie, website en kennisbank Ruimte-OK

Gemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

De gemeentelijke taak bij de Wet kinderopvang verandert. Dat is een uitvloeisel van bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. Deze maatregelen gaan volgend jaar in. De wetswijziging is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Wat er verandertDe belangrijkste wijziging is dat gemeenten vanaf 2013 niet meer het werkgeversdeel van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepen uitkeren. Deze taak wordt overgedragen … Meer lezen Gemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

Uitnodiging: CJG-congres op 20 september

Vijf jaar Centra voor Jeugd en Gezin: wat is er allemaal bereikt? De afgelopen vijf jaar hebben gemeenten CJG’s opgericht. Hoe staat het met de professionalisering, aansturing en kwaliteit van de CJG’s? Een interessante vraag die tijdens het CJG-Congres op 20 september interessante antwoorden krijgt. De meesten CJG’s staan nu als een huis of als … Meer lezen Uitnodiging: CJG-congres op 20 september

Beleids ambtenaar ? Kom naar de bijeenkomst Kinderopvang tussen de regels door

Sinds de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in 2005 in werking is getreden zijn er veel wijzigingen geweest. Hebben alle wijzigingen in de Wko het effect dat ermee werd beoogd? Hebben gemeenten de taken efficiënt en effectief georganiseerd of zijn verbeteringen denkbaar? In de landelijke (gratis) bijeenkomst ‘Kinderopvang tussen de regels door’ wil de … Meer lezen Beleids ambtenaar ? Kom naar de bijeenkomst Kinderopvang tussen de regels door

Chat mee met het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang

De VNG is gestart met een proef om te kijken of wij via een chatsessie onze leden nog beter van dienst kunnen zijn. Het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang doet hieraan mee en nodigt gemeenteambtenaren uit om via het discussieforum met hen te chatten. Op het discussieforum kunt u live vragen stellen aan het team … Meer lezen Chat mee met het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

De Belastingdienst gaat vanaf 2013 de volledige toekenning van de kinderopvangtoeslag doen voor de gemeentelijke doelgroepen. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering die een traject naar werk volgen, inburgeraars, studenten en tienermoeders die gebruik maken van kinderopvang. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging betekent dat … Meer lezen Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

De MO groep constateert dat in veel gemeenten weer wachtlijsten voor de peuterspeelzalen ontstaan. Dit komt door de forse bezuinigingen op de kinderopvangtoeslagregeling. De VNG signaleert dat gemeenten zich hierdoor voor een dilemma geplaatst zien. Sinds de invoering van de Wet kinderopvang en de gunstige toeslagregeling zijn steeds meer ouders gebruik gaan maken van de … Meer lezen Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

VNG wil naar één regeling voor sociale domein

De VNG wil toe naar één regeling voor het sociale domein. In de regeling zijn in ieder geval Werken naar vermogen, Jeugdzorg en Begeleiding geïntegreerd. Gekeken wordt naar een goede samenhang met passend onderwijs. Dat bericht VNG Magazine op haar website. VNG Magazine sprak met Ralph Pans, voorzitter van de VNG-directieraad.‘We gaan geen beleidsnota schrijven, … Meer lezen VNG wil naar één regeling voor sociale domein

Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang

Vanaf  januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen. De beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 21 december 2011 omgezet in een Algemene Maatregel van bestuur en een ministeriële regeling ( het Besluit kwaliteit  kinderopvang en peuterspeelzalen … Meer lezen Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang