Online hulpverlening helpt jongeren én gemeenten

  • door

Online hulpverlening is sterk in opkomst in Nederland. Internet wordt steeds meer gebruikt om zorgmijders te bereiken en reguliere cliënten doelmatig, effectief en klantvriendelijk te begeleiden. Gemeenten kunnen met de juiste mix aan online interventies op een relatief goedkope manier invulling geven aan haar wettelijke taken.

Dit geldt vooral voor de gemeentelijk taak van het bieden van de vraag- en antwoordfunctie aan jongeren. Hulpmix.nl kan deze functie verzorgen in uw gemeente. Het betreft advies en laagdrempelige hulp via chat en e-mail.

Online hulpverlening
Belangrijke succesfactoren van online hulpverlening zijn het gevoel van anonimiteit bij de hulpvragers, het aanspreken van de eigen kracht van cliënten en de mogelijkheid om vanuit huis buiten kantoortijden hulp te krijgen. .

Relatief goedkoop
Een gemeente kan Hulpmix.nl verschillend gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld de gemeentelijke CJG-site uitbreiden met een chat- en e-mailmogelijkheid, die bemenst wordt door hulpverleners van Hulpmix.nl. Op die manier voldoet een gemeente relatief goedkoop aan haar wettelijke taken. En is ervan verzekerd dat  jongeren met psychische en sociale problemen snel en adequaat geholpen worden, zonder de reguliere zorg te belasten.

800.000 bezoekers
Hulpmix.nl is een goed voorbeeld van effectieve en succesvolle online hulpverlening aan jongeren. Deze hulpsite biedt anonieme online hulp aan jongeren met psychische en sociale problemen die nog geen gebruik maken van de reguliere zorg. De website trekt dit jaar naar verwachting 800.000 unieke bezoekers en is daarmee waarschijnlijk de grootste online hulpsite van Nederland.

Succesvol hulpkanaal 
Op Hulpmix.nl kunnen jongeren (12-20 jaar) contact hebben met lotgenoten en chatten/mailen met hulpverleners uit Jeugdzorg en GGZ. Uit de maatschappelijke businesscase blijkt dat de maatschappelijke opbrengsten van de interventie twee keer zo groot zijn als de kosten.

Meer informatie

  • www.hulpmix.nl
  • De businesscase is te downloaden via www.hulpmix.nl/downloads/mbc-hulpmix.pdf

Bron :

Deel dit artikel