VNG wil naar één regeling voor sociale domein

De VNG wil toe naar één regeling voor het sociale domein. In de regeling zijn in ieder geval Werken naar vermogen, Jeugdzorg en Begeleiding geïntegreerd. Gekeken wordt naar een goede samenhang met passend onderwijs.
Dat bericht VNG Magazine op haar website. VNG Magazine sprak met Ralph Pans, voorzitter van de VNG-directieraad.‘We gaan geen beleidsnota schrijven, maar willen zo concreet mogelijk de contouren van een mogelijk nieuwe regeling aangeven’.
Kabinetsformatie
In samenspraak met de leden werkt de VNG aan een plan dat gebruikt kan worden bij de kabinetsformatie. Belangrijke thema’s hierbij: ontschotting, beleidsvrijheid, bekostigingsmodellen en frontlijnsturing.
Bijeenkomsten
De VNG houdt 3 en 4 september ledenbijeenkomsten. Hier komen de inzet voor de kabinetsformatie en ook het plan voor het sociale domein ter sprake. De leden krijgen de voorlopige resultaten voorgelegd tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 12 oktober.
Meer informatie
  • Integraal plan voor sociale domein (VNG Magazine, 1 augustus 2012)
  • Ledenbijeenkomsten voorbereiding inzet gemeenten voor kabinetsformatie (VNG-bericht, 12 juli 2012)
  • Decentralisatie centraal
    Portal tot de drie D's op de website van de VNG
Bron : http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=116752
 
Deel dit artikel