Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang

Vanaf  januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen. De beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 21 december 2011 omgezet in een Algemene Maatregel van bestuur en een ministeriële regeling ( het Besluit kwaliteit  kinderopvang en peuterspeelzalen en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen). 

Voor een compleet handhavingsbeleid en de juiste verwijzingen adviseert de VNG gemeenten het handhavingsbeleid aan te passen en opnieuw vast te stellen.

De wetswijzigingen die zijn doorgevoerd per dit jaar zijn onder meer:

  • de doorontwikkeling van risicogestuurd toezicht
  • de inwerkingtreding van de registratiebepalingen voor de peuterspeelzalen.

Wanneer u het handhavingsbeleid aanpast, kunt u gebruik maken van het nieuwe Afwegingsmodel van de VNG.

Handhavingsbeleid
Als u het beleid niet aanpast, is verwijzing naar het oude handhavingsbeleid mogelijk onvoldoende voor de motivering van uw handhavingbesluiten. Ook kan het zijn dat bepaalde overtredingen wel geconstateerd worden maar niet in uw beleid staan, zodat daarop vanuit het beleid niet naar verwezen kan worden en handhaving daarmee lastiger wordt.

Meer informatie

  • VNG-ledenbrief (24 juli 2012)

Bron  : http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=116686

 

Deel dit artikel