Memorie van Toelichting wetgeving 2014 kinderopvangtoeslag

In de Memorie van toelichting “Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)” zijn de maatregelen beschreven met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. U treft deze hieronder aan.

Artikel XV (artikel 1.6 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Meer lezenMemorie van Toelichting wetgeving 2014 kinderopvangtoeslag

Nadere memorie van antwoord Wijzigingswet kinderopvang 2013

Minister Asscher (SZW) biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan bij de Wijzigingswet kinderopvang 2013. 33538Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) NADERE MEMORIE VAN ANTWOORDDe regering heeft met belangstelling kennis genomen van de nadere vragen die de leden van de fracties van de PvdA en D66 hebben … Meer lezen Nadere memorie van antwoord Wijzigingswet kinderopvang 2013

Memorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

33538 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) MEMORIE VAN ANTWOORDDe regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen die de leden van de fracties hebben gesteld. Hieronder gaat de regering in op de vragen en opmerkingen van de leden van de verschillende fracties. Bij de beantwoording zijn de onderwerpen … Meer lezen Memorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Minister Asscher vergroot transparantie in de kinderopvangsector Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders via hun website op een eenduidige wijze te informeren over de kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Op die manier wordt het voor ouders gemakkelijker organisaties te vergelijken. Verder moeten medewerkers in de kinderopvang vanaf 1 juli 2013 … Meer lezen Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang

Vanaf  januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen. De beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 21 december 2011 omgezet in een Algemene Maatregel van bestuur en een ministeriële regeling ( het Besluit kwaliteit  kinderopvang en peuterspeelzalen … Meer lezen Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang