Brochure: kinder- en jongerenwerk remt jeugdzorg

Bij de decentralisatie jeugdzorg is het kinder- en jongerenwerk nog wat onderbelicht. Deze belangrijke sector is sterk op de uitvoering gericht en niet altijd zichtbaar in beleidsdiscussies. Een nieuwe brochure geeft een concreet beeld van het werken met jongeren in buurten.

De publicatie ‘Daar ben je goed in!’ geeft beleidsmakers inspiratie voor het toekomstig jeugdbeleid en laat mooi zien wat deze beroepsgroep allemaal doet.

Portretten
‘Laat zien wat je doet, hoe je het doet en dat je wat waard bent!’, is het advies van Siewert Pilon (VNG) aan de jeugd- en jongerenwerkers. Samen met Bonita Kleefkens (VWS) ontving hij op 26 juni de portrettenbundel uit handen van Ahmet Almis (BVjong). Het zijn levendige interviews met jeugdwerkers in (onder meer) straathoek- , meiden- en buurtgericht werk.
 
Kostenbesparing
Vanaf 2015 hebben gemeenten de regie over het lokaal preventief jeugdbeleid en de jeugdzorg. ‘Een krachtig kinder- en jongerenwerk zorgt ervoor dat gemeenten straks minder een beroep hoeven te doen op de jeugdzorg en dat bespaart kosten’, stelt Almis van BVjong.

Publicatie

  • Daar ben je goed in! de kracht van het kinder- en jongerenwerk in 11 portretten / Auteurs: Niko de Groot en Froukje Haje (BVJong, 23 juni 2012) 

 

 

Bron : http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=116691

Deel dit artikel