Beleids ambtenaar ? Kom naar de bijeenkomst Kinderopvang tussen de regels door

  • door
Sinds de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in 2005 in werking is getreden zijn er veel wijzigingen geweest. Hebben alle wijzigingen in de Wko het effect dat ermee werd beoogd? Hebben gemeenten de taken efficiënt en effectief georganiseerd of zijn verbeteringen denkbaar? 

In de landelijke (gratis) bijeenkomst ‘Kinderopvang tussen de regels door’ wil de VNG deze vragen met u beantwoorden. Wij nodigen u uit om op dinsdag 13 november 2012 met ons in discussie te gaan over de keuzen die zijn gemaakt en die gemaakt moeten gaan worden.
Toekomst kinderopvang
De dag wordt geopend door de heer Flier, (directeur van het ministerie van SZW), mevrouw Kukenheim (wethouder Amsterdam) en de heer Testroote (wethouder Venlo). De directeur van SZW schets vanuit het Rijk hoe zij de toekomst van kinderopvang zien: zijn er nog wijzigingen in of rond het stelsel nodig, en zo ja op welke termijn? De wethouder van Venlo geeft uitleg over het verzoek dat de regio Noord-Limburg heeft gedaan bij het ministerie om in te zetten op het vereenvoudiging van toezicht.
Commissie Gunning
Wethouder Kukenheim vertelt welke stappen de gemeente Amsterdam na het rapport van de commissie Gunning (over de zedenzaak Robert M.) heeft genomen om de kwaliteit van kinderopvang in die gemeente te verbeteren. Naast deze sprekers kunt u ook deelnemen aan diverse workshops om uw kennis up-to-date te houden.
Doelgroep?
  • De landelijke bijeenkomst wordt gehouden voor (beleids)ambtenaren kinderopvang en handhaving.
Waar? 
  • In Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen
Meer informatie
Bron : http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=116989
Deel dit artikel