Centraal Gezagsregister en woonplaatsbeginsel

Het nieuwe Centraal Gezagsregister is vanaf 1 september beschikbaar. In dit register wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Op termijn krijgen ook gemeenten zelfstandig toegang tot dit register.

Het nieuwe Centraal Gezagsregister zorgt ervoor dat voortaan élke rechtbank informatie kan geven over een uittreksel of indiening, ongeacht het geboortearrondissement.
De Raad voor de Kinderbescherming, Bureau's jeugdzorg en het OM hebben deze informatie vaak nodig voor besluitvorming over de toekomst van minderjarigen.
Woonplaatsbeginsel
Het kan zijn dat dit nieuwe Centraal Gezagsregister een rol gaat spelen bij het bepalen van welke gemeente verantwoordelijk wordt voor welke jongere (woonplaatsbeginsel). Dit is denkbaar als de woonplaats van de gezagsdrager leidend wordt. 
Wetsvoorstel
Na de Raad voor de Kinderbescherming en het OM krijgen ook de gemeenten zelfstandig toegang tot het Centraal Gezagsregister. Er is een wetsvoorstel in de maak dat regelt dat registratie in het geboortearrondissement niet langer verplicht is.
Meer informatie
Centraal Gezagsregister per 1 september beschikbaar (Rechtspraak.nl, augustus 2012)  
Bron : http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=116995

 

 

Deel dit artikel