Trainingen voor beleidsambtenaren VVE

Gemeentelijke beleidsambtenaren die met VVE werken kunnen een praktische training volgen. Doel van deze training is om beleid en uitvoering van de VVE in hun gemeente kwalitatief te verbeteren. Beleidsmedewerkers kunnen zich inschrijven in hun eigen regio. Om gemeenten te ondersteunen bij hun verbeterslag in de VVE biedt de VNG Academie regionale trainingen. U gaat als VVE adviseur samen met vakgenoten aan de … Meer lezen Trainingen voor beleidsambtenaren VVE

Beleids ambtenaar ? Kom naar de bijeenkomst Kinderopvang tussen de regels door

Sinds de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in 2005 in werking is getreden zijn er veel wijzigingen geweest. Hebben alle wijzigingen in de Wko het effect dat ermee werd beoogd? Hebben gemeenten de taken efficiënt en effectief georganiseerd of zijn verbeteringen denkbaar? In de landelijke (gratis) bijeenkomst ‘Kinderopvang tussen de regels door’ wil de … Meer lezen Beleids ambtenaar ? Kom naar de bijeenkomst Kinderopvang tussen de regels door