Gemeenten hebben in het sociaal domein vooral ruimte nodig

  • door

Gemeenten moeten het sociaal domein omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Om deze transformatie goed te laten verlopen hebben gemeenten vooral ruimte nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het IPW (Instituut voor Publieke Waarden) in opdracht van G32 Stedennetwerk.

Gemeenten moeten het sociaal domein omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Om deze transformatie goed te laten verlopen hebben gemeenten vooral ruimte nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het IPW (Instituut voor Publieke Waarden) in opdracht van G32 Stedennetwerk.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in: ‘Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal, een pleidooi voor ruimte’.

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en wethouder Corrie Noom van Zaanstad hebben de publicatie vandaag aangeboden aan Kamerlid Mei Li Vos. Bij de overhandiging waren ook aanwezig: Harry Kruiter en Eelke Blokker (mede-auteurs van de publicatie), Sjoerd Potters (Kamerlid) en Steven van Weyenberg (Kamerlid).

Nieuw denk- en doeklimaat

Het IPW heeft zich voor het onderzoek gebogen over de vraag wat gemeenten nodig hebben voor een goede uitvoering van de drie decentralisaties (zorg, werk, jeugd). Om antwoord te krijgen op die vraag heeft IPW onder andere gesprekken gevoerd met een tiental wethouders.

Volgens de wethouders is het tijd voor een nieuw denk- en doeklimaat waarin samenleving en overheid samen zorgen voor de transformatie van het sociaal domein. En die samenwerking moet, aldus de wethouders, van onderaf vorm krijgen.

G32

‘Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal, een pleidooi voor ruimte’ laat ook zien wat de G32-steden al aan het doen zijn om straks de nieuwe taken op zich te kunnen nemen en wat ze van het Rijk en de politiek nodig hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren.

Ruimte én tijd

Het blijkt dus dat gemeenten ruimte nodig hebben om hun voorzieningen, hulp en dienstverlening af te stemmen op wat lokaal en regionaal nodig en passend is.

Maar het is ook belangrijk dat gemeenten tijd krijgen, tijd om hun zorg-, hulp- en dienstverlening steeds verder te ontwikkelen en verbeteren.

Bron :

Deel dit artikel