Verschil peuterspeelzaal en kinderopvang wordt kleiner

Voortaan gelden voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde regels. Zo moet vanaf 1 januari 2015 het aantal medewerkers op groepen met twee- en driejarigen overal hetzelfde zijn. Dit aantal wordt gelijk aan dat van peuterspeelzalen. Daarnaast gaat vanaf 1 juli volgend jaar het ‘vierogenprincipe’ ook gelden voor peuterspeelzalen. Dit betekent dat er altijd twee medewerkers kunnen meekijken of meeluisteren met de groep. Nu geldt dit alleen nog voor organisaties in de kinderopvang.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maken drie miljoen euro vrij onder meer om medewerkers beter op te leiden. Dat schrijven ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regels voor peuterspeelzalen en kinderopvang gaan een jaar eerder in dan eerder aangekondigd. Met deze maatregelen zet het kabinet een eerste stap om het verschil tussen de kinderopvang en peuterspeelzalen te verkleinen. De bewindspersonen vinden dat het voor de ontwikkeling van peuters niet uit moet maken of zij naar de kinderopvang of de peuterspeelzaal gaan. Daarbij moet de kwaliteit omhoog.

Het kabinet kan de maatregelen sneller invoeren omdat er brede steun is voor de plannen van de VNG, de Brancheorganisatie in de kinderopvang en de Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang (BoinK). Veel gemeenten zijn bovendien al bezig de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderopvang gelijk te trekken. De nieuwe regels maken het voor gemeenten makkelijker om daar verder mee te gaan.

Vanaf 1 januari volgend jaar gaan kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen medewerkers extra opleiden. Zo moeten zij alerter zijn op kinderen die een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die slecht Nederlands spreken.

Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel