Rapport Investeren in opvoeden en opgroeien loont gepresenteerd

  • door

VNG directeur Jantine Kriens nam op 12 september het rapport: Investeren in opvoeden en opgroeien loont! In ontvangst. Dit rapport is opgesteld in opdracht van GGD Nederland en ActiZ als vervolg op de studie ‘Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg’ .

Jantine Kriens: ‘Dit rapport is een mooie bouwsteen voor gemeenten bij het vormgeven van hun jeugdgezondheidsbeleid. De JGZ heeft door haar netwerk en (medische) kennis een scharnierfunctie om de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor kinderen en hun ouders te verbinden.’

Enkele conclusies

De analyse in deze studie laat zien dat de jeugdgezondheidszorg gebruik maakt van nieuwe, effectieve en efficiënte methodieken die aansluiten op de behoeften en noden van gezinnen, scholen en gemeenten. En dat goed georganiseerde brede implementatie van effectieve werkwijzen kan bijdragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke én economische doelen.

Aan de hand van zes voorbeelden laat het rapport zien dat de jeugdgezondheidszorg op drie manieren kosteneffectief kan bijdragen aan goede zorg voor de jeugd:

  • zeer vroegtijdige preventie van opvoed- en opgroeiproblematiek
  • effectieve preventieve interventies bij beginnende problematiek
  • duurzaam kosteneffectief preventief jeugdbeleid (zowel collectief als doelgroepgericht).

Meer informatie

Bron :

Deel dit artikel