Politieke schijnveiligheid kinderopvang

Deze week is het voorstel van D66 in de Tweede Kamer om kinderopvang de mogelijkheid te geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren is aangenomen. En daar is de branche kinderopvang niet echt blij mee. Zo is ook te lezen bij een blog op de website WerkenbijKinderopvang.nl. Zowel werkgeversorganisaties als de belangenvereniging voor ouders in de … Meer lezen Politieke schijnveiligheid kinderopvang

Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2013

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, de arbeidsparticipatie van ouders van jonge kinderen, het aanbod van kinderopvang en de gemiddelde uurprijs. (11 september 2013) Met deze brief informeer ik uw Kamer over de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, de arbeidsparticipatie van ouders van jonge kinderen, … Meer lezen Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2013

Planning VNG-inbreng voor Kamerbehandeling Jeugdwet in september

In september start de Tweede Kamer met het behandelen van de concept-Jeugdwet. Rond die periode stuurt de VNG een brief aan de Kamer, met daarin de voornaamste aandachtspunten van gemeenten. Ook bij alle stappen in het vervolgproces levert de VNG inbreng. Daarnaast gaan we graag met alle woordvoerders van de partijen het gesprek aan over … Meer lezen Planning VNG-inbreng voor Kamerbehandeling Jeugdwet in september

Minder administratieve lasten kinderopvang en informatie over de terugwerkende kracht maatregel kinderopvangtoeslag

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers in de sector kinderopvang.Daarnaast informeert de minister de kamer over de acties die samen met de Belastingdienst zijn gestart om ouders zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen in de terugwerkende krachtmaatregel over 2012, 2013 en de nieuwe … Meer lezen Minder administratieve lasten kinderopvang en informatie over de terugwerkende kracht maatregel kinderopvangtoeslag

Aanbieden Rapport NCKO kwaliteitsmeting kinderdagverblijven 2012

Aanbiedingsbrief van L.F. Asscher aan Tweede Kamer : d.d. 4 juli 2013 In mijn brief van 13 februari 2013 (Kamerstukken 2012-2013, 31 322, nr. 200) heb ik toegezegd u te informeren over de resultaten van de kwaliteitspeiling bij kinderdagverblijven uitgevoerd door het Nederlands Consortium kinderopvang Onderzoek (NCKO). Inmiddels zijn de resultaten bekend en ontvangt u … Meer lezen Aanbieden Rapport NCKO kwaliteitsmeting kinderdagverblijven 2012

Brancheorganisatie: brief aan woordvoerders kinderopvang

De Brancheorganisatie stuurt brief aan de woordvoerders kinderopvang: Utrecht, 20 juni 2013 Geachte woordvoerders kinderopvang, Op 25 juni vindt er helaas geen Algemeen Overleg over kinderopvang plaats. Wij hadden gehoopt dat er een visie van minister Asscher op de kinderopvang zou liggen, en dat wij u in deze brief vervolgens nog wat hadden kunnen meegeven … Meer lezen Brancheorganisatie: brief aan woordvoerders kinderopvang

Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2013 het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. Dit wetsvoorstel verplicht instanties waar professionals met kinderen werken om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen en de meldcode te hanteren. Defence for Children ziet de … Meer lezen Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

Afhandeling definitieve toekenning kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Weekers van Financiën informeert (26 oktober) de Tweede Kamer over de afhandeling van de definitieve toekenning kinderopvangtoeslag. Geachte voorzitter, Bij het ordedebat van dinsdag 22 oktober 2012 heeft uw Kamer mij verzocht om een brief waarin een toelichting wordt gegeven op de afhandeling van de definitieve toekenning kinderopvangtoeslag van de afgelopen drie jaren. De … Meer lezen Afhandeling definitieve toekenning kinderopvangtoeslag

Jesse Klaver

Jesse Klaver (Roosendaal, 1 mei 1986) is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks.Vanaf oktober 2012 woordvoerder Dierenwelzijn, Europese Zaken, Financiën, Landbouw, Natuur & Visserij en Onderwijs & Wetenschappen (en daarmme Kinderopvang) van GroenLinks. Het onderwijs moet volgens hem terug naar de student en de docent. De werkelijkheid van de klas en de collegezaal tellen voor … Meer lezen Jesse Klaver

Pieter Heerma

Pieter Heerma (Amsterdam, 5 augustus 1977) – zoon van oud-fractievoorzitter Enneus Heerma – is na zijn studie (politicologie: politiek en communicatie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1995 tot 2001) lange tijd voorlichter geweest bij de CDA-Tweede Kamerfractie en werkte tot aanvaarding van zijn kamerlidmaatschap korte tijd bij een zorgverzekeraar. * student-assistent UvA/ASCOR-NIOD, onderzoek Srebrenica, van … Meer lezen Pieter Heerma

Keklik Yücel

Met ingang van oktober 2012 is mevrouw Keklik Yücel (Cevizli (Turkije), 5 mei 1968) de woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer voor “Emancipatie, arbeid en zorg Sociale zaken internationaal” (en dus de Kinderopvang). Ze is hier de opvolgster van Mariëtte Hamer. Zij was van 9 februari 2010 tot en met 31 mei 2010 … Meer lezen Keklik Yücel

Antwoorden Kamervragen problemen kinderdagverblijven door wanbetalende ouders

2012Z16267Vragen van het lid Heerma (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat kinderdagverblijven kampen met problemen door wanbetalende ouders (ingezonden 26 september 2012) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat kinderdagverblijven kampen met problemen door wanbetalende ouders? 1)Antwoord  : Ja. 2 Is het … Meer lezen Antwoorden Kamervragen problemen kinderdagverblijven door wanbetalende ouders

Algemeen overleg over Kinderopvang

Op woensdag 24 oktober 2012 van 14.00 tot 17.00 uur houdt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg over kinderopvang. Namens het demissionaire kabinet is staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig. Inleiding Op 1 januari 2005 trad de Wet Kinderopvang in werking. Deze wet heeft 2 hoofddoelen; 1. Het … Meer lezen Algemeen overleg over Kinderopvang

Ouders , werkgevers , werknemers in kinderopvang : teken de petitie

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of helemaal geen kinderopvang meer af te nemen, kinderen raken hun vertrouwde plek en de ontwikkelingsmogelijkheden die kinderopvang biedt kwijt, … Meer lezen Ouders , werkgevers , werknemers in kinderopvang : teken de petitie