Stijging aantal kinderen met jeugdzorg tot boven 400.000

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Meer lezenStijging aantal kinderen met jeugdzorg tot boven 400.000

Waarborgen voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp schieten te kort

De nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 ingaat, maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen minderjarigen op te sluiten in de gesloten jeugdzorg zonder tussenkomst van de rechter. Defence for Children heeft in haar advies op het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet gewezen op deze kinderrechtenschending en de aanbeveling gedaan het wetsvoorstel op dit … Meer lezen Waarborgen voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp schieten te kort

VNG blij met Jeugdwet: jeugdzorg naar gemeenten

De kogel is door de kerk: de Jeugdwet is een feit. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De Tweede Kamer stemde gisteren in ruime meerderheid vóór het wetsvoorstel dat deze decentralisatie regelt. De VNG is content met dit positieve resultaat!

Overal in het land zijn gemeenten al intensief bezig om in samenhang met de andere decentralisaties de transitie en transformatie tot een succes te maken. Met de nieuwe wet als basis heeft de VNG er vertrouwen in dat dit gaat lukken, in samenwerking met alle andere betrokken partijen.

Meer lezenVNG blij met Jeugdwet: jeugdzorg naar gemeenten

Wetsvoorstel nieuwe Jeugdwet in de Tweede Kamer behandeld

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet is op 9, 10 en 15 oktober tijdens urenlange debatten in de Tweede Kamer uitgebreid besproken. Vele amendementen en moties zijn ingediend door de Kamerleden. Veel toezeggingen zijn gedaan door de staatssecretarissen.
Defence for Children heeft meermalen kritiek geuit op onderdelen van de nieuwe Jeugdwet en gewezen op  de verplichting van Nederland de rechten van het kind, zoals vervat in het VN-Kinderrechtenverdrag, te waarborgen.

Meer lezenWetsvoorstel nieuwe Jeugdwet in de Tweede Kamer behandeld

CDA : De gezinspartij en de jeugdwet

 

Het CDA beoordeelt de verschillende plannen van dit kabinet met name op de effecten voor gezinnen en families. Of het nou gaat over het verminderen van de kinderbijslag, het afschaffen van de gratis schoolboeken en de studiefinanciering, het wegbezuinigen van de maatschappelijke stage of het te vergaand bezuinigen op de kinderopvang.

Op dit moment ligt er een nieuwe wet met consequenties voor gezinnen bij de Tweede Kamer, de Jeugdwet. Deze wet gaat regels stellen over de hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Meer lezenCDA : De gezinspartij en de jeugdwet

VN-Kinderrechtenverdrag basis voor kritische inbreng fracties op het wetsvoorstel voor de Jeugdwet

De Leden van de Tweede Kamer hebben op 12 september een schriftelijke reactie gegeven op het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. Het verslag hiervan is op 18 september openbaar gemaakt. In het verslag staan veel kritische vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel en de door de Kamerleden gesignaleerde strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De inbreng van Defence for Children tijdens het rondetafelgesprek Kamercommissie VWS op 5 september en de vooraf aan de Kamerleden toegestuurde vragen heeft hieraan een zichtbaar positieve bijdrage geleverd.

Meer lezenVN-Kinderrechtenverdrag basis voor kritische inbreng fracties op het wetsvoorstel voor de Jeugdwet

Nieuwe Jeugdwet werkt discriminatie en ongelijke behandeling van kinderen in de hand

De nieuwe Jeugdwet wordt donderdag 5 september aanstaande besproken in de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek. Defence for Children is uitgenodigd hieraan deel te nemen. In principe staan wij positief tegenover het idee om zorg dichter bij kinderen en ouders te brengen. Echter, zoals de wet nu in elkaar steekt, werkt deze ongelijke behandeling in … Meer lezen Nieuwe Jeugdwet werkt discriminatie en ongelijke behandeling van kinderen in de hand

Planning VNG-inbreng voor Kamerbehandeling Jeugdwet in september

In september start de Tweede Kamer met het behandelen van de concept-Jeugdwet. Rond die periode stuurt de VNG een brief aan de Kamer, met daarin de voornaamste aandachtspunten van gemeenten. Ook bij alle stappen in het vervolgproces levert de VNG inbreng. Daarnaast gaan we graag met alle woordvoerders van de partijen het gesprek aan over … Meer lezen Planning VNG-inbreng voor Kamerbehandeling Jeugdwet in september

Gemeenten nog niet voldoende toegerust voor jongerenparticipatie

De stelselherziening Jeugdzorg heeft als uitgangspunt meer participatie van cliënten. Defence for Children vindt het een positieve ontwikkeling dat er ruim aandacht wordt besteed aan participatie in het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet en de Memorie van toelichting, maar maakt zich ook zorgen dat de gemeenten onvoldoende toegerust zijn om de participatie en vooral de … Meer lezen Gemeenten nog niet voldoende toegerust voor jongerenparticipatie

Defence for Children reageert op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Op verzoek van de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft Defence for Children een reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel van de Jeugdwet. In deze reactie toetst Defence for Children het concept wetsvoorstel aan de rechten van het kind en worden op basis van deze … Meer lezen Defence for Children reageert op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet