VN-Kinderrechtenverdrag basis voor kritische inbreng fracties op het wetsvoorstel voor de Jeugdwet

  • door

De Leden van de Tweede Kamer hebben op 12 september een schriftelijke reactie gegeven op het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. Het verslag hiervan is op 18 september openbaar gemaakt. In het verslag staan veel kritische vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel en de door de Kamerleden gesignaleerde strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De inbreng van Defence for Children tijdens het rondetafelgesprek Kamercommissie VWS op 5 september en de vooraf aan de Kamerleden toegestuurde vragen heeft hieraan een zichtbaar positieve bijdrage geleverd.

Het is op dit moment nog niet bekend op welke datum het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Defence for Children zal het verdere verloop van het wetgevingstraject kritisch blijven volgen, en gevraagd en ongevraagd blijven wijzen op de verplichting die Nederland op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ten aanzien van alle in Nederland verblijvende kinderen!

Meer informatie
Download hier de bijdrage van Defence for Children aan het rondetafelgesprek Kamercommissie VWS inzake de Jeugdwet, d.d. 5 september 2013.

Download hier het verslag van het rondetafelgesprek van de Kamercommissie VWS inzake de Jeugdwet, d.d. 18 september 2013.

Bron :

Deel dit artikel