Opleidingseisen gastouder

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, heeft op 23 november 2009 in een brief aan de Tweede Kamer (kenmerk KO /172282) een lijst met diploma’s gepubliceerd. Om te voldoen aan de eisen om als gastouder te mogen werken dient u één van deze diploma’s te hebben behaald, eventueel via een EVC-traject.

Lijst met diploma’s

Diploma’s op mbo-2 niveau:
a. Helpende Zorg en Welzijn 2
b. Helpende welzijn 2
c. Helpende breed 2
d. Helpende sociaal agogisch werk 2

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau:
a. Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
b. Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
c. Pedagogisch Werker niveau 3
d. Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
e. Pedagogisch Werker niveau 4
f. Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
g. Onderwijsassistent
h. Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
i. Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
j. Sport- en bewegingsleider
k. Sport en bewegingscoördinator
l. Sport en Bewegen
m. A-Verpleegkundige
n. Activiteitenbegeleiding (AB)
o. Activiteitenbegeleider (AB)
p. Agogisch Werk (AW)
q. akte hoofdleidster kleuteronderwijs
r. akte Kleuterleidster A
s. akte Kleuterleidster B
t. Arbeidstherapie (AT)
u. B-Verpleegkundige
v. Cultureel werk (CW)
w. Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
x. Inrichtingswerk (IW)
y. Kinderbescherming A
z. Kinderbescherming B
aa. Kinderverzorging en Opvoeding
bb. Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
cc. Kinderverzorgster (KV)
dd. Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending
ee. Kultureel werk (KW)
ff. Leidster Kindercentra van de OVDB
gg. Residentieel Werk (RW)
hh. Sociaal Dienstverlener (SD)
ii. Sociale Arbeid (SA of SA2)
jj. Sociale Dienstverlening (SD, SA of SA1)
kk. Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
ll. Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
mm. Verpleegkunde
nn. Verpleegkundige
oo. Verpleging (VP)
pp. Verzorgende
qq. Verzorgende beroepen (VZ)
rr. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
ss. Verzorging (VZ)
tt. Z-Verpleegkundige

Diploma’s op hbo niveau:
a. Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
b. Pedagogiek (HBO-bachelor)
c. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
d. Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
e. Leraar lichamelijke oefening (ALO)
f. Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
g. Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
h. Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
i. Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
j. Cultureel Werk (CW)
k. docent Dans
l. docent Drama
m. Educatieve therapie (Mikojel)
n. Inrichtingswerk (IW)
o. Jeugdhulpverlening
p. Kunstzinnige therapie
q. Lerarenopleiding Omgangskunde
r. Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
s. Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
t. Maatschappelijk Werk (MW)
u. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
v. NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
w. Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
x. Pedaogische Academie
y. Verpleegkunde

Deel dit artikel