Onthaalouder

Een onthaalouder is een persoon – man of vrouw – die kinderen opvangt in de eigen woning.

In Vlaanderen heeft men twee soorten onthaalouders: zelfstandige onthaalouder en onthaalouder aangesloten bij een dienst:

 • Een zelfstandige onthaalouder werkt onder een ‘zelfstandigenstatuut’.
  Zij/hij hangt rechtstreeks af van Kind en Gezin. Voor een erkenning als onthaalouder moet zij/hij zich rechtstreeks richten tot deze instelling.
  Zij/hij wordt ook rechtstreeks door Kind en Gezin gecontroleerd.
  Het tarief voor de opvang van de kinderen bepaalt deze onthaalouder zelf.
  Er worden regelmatig bijscholingsavonden ingericht.
 • Een onthaalouder aangesloten bij een dienst werkt niet onder een ‘zelfstandigenstatuut’. Nadat zij/hij als onthaalouder werd aanvaard door de dienst, staat zij/hij onder toezicht van een dienstverantwoordelijke.
  Voor ‘onthaalouders aangesloten bij een dienst’ werd op 1 april 2003 het sociaal statuut ingevoerd.
 • Deze onthaalouders ontvangen geen loon; zij ontvangen een onkostenvergoeding voor hun prestaties.De ouders betalen een bijdrage in functie van het belastbaar inkomen van het gezin.
  Er worden ook voor deze onthaalouders regelmatig bijscholingsavonden ingericht.

Bron : Wikipedia

Deel dit artikel