Arbeidsparticipatie weer op niveau 2008

In 2018 was de nettoarbeidsparticipatie bijna 68 procent, vrijwel net zo hoog als het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is nu weer bijna gelijk aan tien jaar geleden. Dit meldt … Meer lezen Arbeidsparticipatie weer op niveau 2008

Bijna twee derde van de vrouwen werkend of werkzoekend

Groei arbeidsdeelname afgevlakt

De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer Nederlanders op de arbeidsmarkt gaan participeren. De bruto arbeidsdeelname is sinds 1969 gestegen van 60,0 naar 70,0 procent. Dit komt door een sterke toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze steeg tussen 1969 en 2016 van 35,1 naar 65,1 procent. Tegelijkertijd nam de arbeidsdeelname van mannen iets af. Sinds 2008 is de toename van de totale arbeidsparticipatie afgevlakt. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsparticipatie sinds 1969.

Meer lezenBijna twee derde van de vrouwen werkend of werkzoekend

Ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang 2014

31 322Kinderopvang
Nr. 274BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,  Den Haag, 28 april 2015

In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang, de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, het aantal locaties en de uurprijzen over heel 2014.

Meer lezenOntwikkelingen in het gebruik van kinderopvang 2014

Verslag van Algemeen Overleg inzake Emancipatiebeleid

Emancipatiebeleid

Nr. 223VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 30 april 2015

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 5 maart 2015 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Vice-Minister-President, Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:

Meer lezenVerslag van Algemeen Overleg inzake Emancipatiebeleid

Deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert na jaren van stijging

In de periode 1998-2013 is de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt sterk toegenomen. Eind 2013 deed zich echter een lichte daling voor en in de eerste drie kwartalen van 2014 is hun arbeidsdeelname nauwelijks veranderd. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Deze ontwikkeling komt vooral doordat meer vrouwen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Studie en ziekte vormen vaker een reden om af te zien van betaald werk.

Meer lezenDeelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert na jaren van stijging

SCP : Ouders werken iets minder

Ouders werken iets minder, maar nauwelijks vanwege bezuinigingen kinderopvang

 Het gebruik van kinderopvang is sinds 2012 afgenomen door een verminderde instroom van nieuwe kinderen in de opvang en een toegenomen uitstroom.
 Ouders noemen vooral de kosten van de opvang als reden waarom zij minder of geen gebruik (meer) maken van formele opvang. Op de tweede plaats komt werkloosheid van een van de ouders.

Meer lezenSCP : Ouders werken iets minder

Daling gebruik kinderopvangtoeslag zet door

In 2013 is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18 procent gedaald. Het aantal kinderen op de opvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, is met tien procent gedaald en het aantal uren dat een kind opvang heeft met acht procent. De daling is het grootst bij ouders met een hoger inkomen. Ouders met een inkomen boven 118.189 … Meer lezen Daling gebruik kinderopvangtoeslag zet door

Werknemers en werkgevers: één systeem voor betere kinderopvang

Werknemers en werkgevers pleiten samen voor één systeem voor kinderopvang en peuterspeelzalen en voor meer evenwicht in de kostenverdeling. Daarmee kan volgens FNV, CNV, MHP en VNO-NCW en MKB Nederland kinderopvang de arbeidsdeelname van werkende ouders beter ondersteunen en ook voor kinderen pedagogische meerwaarde bieden.

In Nederland is er een lappendeken aan voorzieningen voor de kinderopvang. Het is tijd voor een eenduidig systeem van kinderopvang, toegankelijk en betaalbaar voor alle ouders, zo stellen werkgevers en werknemers. FNV-Bestuurder Gijs van Dijk: ‘kinderopvang is geen noodzakelijk kwaad of alleen een middel om de arbeidsparticipatie te verhogen. Je moet het zien als een investering in de toekomst. Ook het economisch belang van kinderopvang moet meer worden meegenomen in de overwegingen van het kabinet.’

Meer lezenWerknemers en werkgevers: één systeem voor betere kinderopvang

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

De arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen is in 2012 redelijk stabiel gebleven. Bij moeders met jonge kinderen (0-12 jaar) is sprake van een lichte stijging van 71.1% naar 71.5%. Binnen deze groep is de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders in 2012 gedaald, van 64,6% naar 63%. De arbeidsparticipatie van vaders ligt op een hoog niveau. … Meer lezen Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang is de afgelopen negen maanden met vier procent gedaald. Het aantal ouders dat werkt is in dezelfde periode niet afgenomen. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief over de ontwikkelingen in de kinderopvang aan de Tweede Kamer. De cijfers gaan … Meer lezen Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Intelligence Group :‘Verdere bezuiniging kinderopvang negatief effect emancipatie arbeidsmarkt’

Bij een verdere bezuiniging op de Kinderopvangtoeslag verwacht 34 procent van de vrouwen met kinderen te stoppen of minder te gaan werken. Dit blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek 2012 van Jobtrack, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt gecommuniceerd dat er flink bezuinigd gaat worden op diverse kindregelingen, waarmee … Meer lezen Intelligence Group :‘Verdere bezuiniging kinderopvang negatief effect emancipatie arbeidsmarkt’