Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’.

Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’ (ingezonden 22 januari 2014)

1
Wat is uw reactie op de uitzending van RTV Utrecht ‘Situatie rond gastouderopvang onveilig’? 1)

Meer lezenBeantwoording Kamervragen over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’

Kamerbrief reactie SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’

Brief d.d. 12-2-2014 van minister Asscher, mede namens staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW), aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Inleiding
Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mijn reactie toekomen op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zoals verzocht door uw Kamer tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 17 december 2013. In mijn reactie beperk ik mij tot ontwikkelingen op het beleidsterrein van SZW.

Meer lezenKamerbrief reactie SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’

Ouders willen graag betrouwbare online opvoedinformatie

Zijn ouders en opvoeders onzeker over opvoeden? Heel vaak wel, blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. Het blijkt dat ouders grote behoefte hebben aan objectieve, online opvoedinformatie. In opdracht van de VNG vervult Stichting Opvoeden deze functie, voor en door gemeenten.

Meer lezenOuders willen graag betrouwbare online opvoedinformatie

In 2013 minder geboorten en minder huwelijken

  • Aantal huwelijken sterk gedaald, aantal partnerschappen licht gestegen
  • Minder geboorten, vooral twintigers stellen kinderen krijgen uit
  • Aantal verhuizingen licht gestegen, maar niet in alle groepen
  • Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel

Minder huwelijken, meer partnerschappen

In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2012. Die daling kwam geheel op conto van de huwelijken: het aantal geregistreerde partnerschappen steeg juist van 9,2 duizend naar 10 duizend.

Meer lezenIn 2013 minder geboorten en minder huwelijken