Werknemers en werkgevers: één systeem voor betere kinderopvang

Werknemers en werkgevers pleiten samen voor één systeem voor kinderopvang en peuterspeelzalen en voor meer evenwicht in de kostenverdeling. Daarmee kan volgens FNV, CNV, MHP en VNO-NCW en MKB Nederland kinderopvang de arbeidsdeelname van werkende ouders beter ondersteunen en ook voor kinderen pedagogische meerwaarde bieden.

In Nederland is er een lappendeken aan voorzieningen voor de kinderopvang. Het is tijd voor een eenduidig systeem van kinderopvang, toegankelijk en betaalbaar voor alle ouders, zo stellen werkgevers en werknemers. FNV-Bestuurder Gijs van Dijk: ‘kinderopvang is geen noodzakelijk kwaad of alleen een middel om de arbeidsparticipatie te verhogen. Je moet het zien als een investering in de toekomst. Ook het economisch belang van kinderopvang moet meer worden meegenomen in de overwegingen van het kabinet.’

Arbeidsparticipatie
De kinderopvang is in zwaar weer terecht gekomen doordat er zwaar op de kinderopvangtoeslag is bezuinigd. Ouders nemen steeds minder uren in de kinderopvang af omdat de kosten te hoog worden. Het evenwicht is zoek sinds het kabinet sterk bezuinigde op de kinderopvangtoeslag. De overheid draagt haar 1/3 deel in de kosten niet meer bij. Maurice Limmen van vakcentrale CNV: ‘Het kan niet zo zijn dat mensen stoppen met werken vanwege de kosten van kinderopvang. Daarom moet de overheid eenderde meebetalen, dan blijft de arbeidsparticipatie hoog.’

Ontslagen
De bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag hebben grote gevolgen. Kinderopvangorganisaties dreigen om te vallen en steeds meer pedagogisch medewerkers worden ontslagen. Van Dijk: ‘Er zijn dit jaar al 13 duizend mensen in de kinderopvang hun baan kwijt geraakt en het ziet er naar uit dat we nog voor het einde van het jaar over de 20 duizend heen gaan. Deze draaikolk moet zo snel mogelijk stoppen.’

Stabiliteit
Werkgevers- en werknemersorganisaties stellen daarom het kabinet voor om haast te maken met de harmonisering van de kinderopvang en peuterspeelzalen en tot één systeem te komen van opvang en financiering. De eerste plannen om tot harmonisatie te komen leveren nog veel te weinig op. Lex Staal, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘De sector wacht met smart op de visie van het kabinet en de bijhorende maatregelen. Dat biedt ouders, kinderen, werknemers én werkgevers weer zicht op de broodnodige stabiliteit.’

Samenwerking
De betrokken organisaties pleiten ervoor om vaart te maken met het stimuleren van samenwerking en aansluiting van voorzieningen voor opvang, onderwijs en zorg voor 0-12 jarigen. Daarbij zou er via samenwerking met het verenigingsleven voldoende aandacht moeten zijn voor sport en beweging. Naast  de pedagogische voordelen voor de kinderen, moet dit ook bijdragen aan een betere combinatie voor ouders van werk en privé met als gevolg een hogere arbeidsparticipatie.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2013/11/een-systeem-voor-betere-kinderopvang/

Deel dit artikel