Druk op werknemers kinderopvang loopt de spuigaten uit

  • door
Als gevolg van bezuinigingen op de kindtoeslagen en de daarmee gepaard gaande vraaguitval is er een ontslaggolf gaande in de Kinderopvang. Abvakabo FNV ziet ook dat de inkomsten in de sector dalen, maar vindt het onrechtvaardig om dit af te wentelen op werknemers.

In het afgelopen jaar heeft er zich een enorme ontslaggolf voltrokken in de kinderopvang. Als gevolg van bezuinigingen op de kindtoeslagen en de daarmee gepaard gaande vraaguitval is er een ontslaggolf die voorlopig nog niet gestopt is. De brancheorganisatie in de kinderopvang becijferde dat reeds 8.000 medewerkers hun baan hebben verloren en denkt dat er nog ongeveer 11.000 zullen volgen. Ook in deze regio zijn er veel banen verloren gegaan.

Zwaar
Het verlies aan banen is natuurlijk verschrikkelijk voor de medewerkers die dit overkomt. In deze tijden is het moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Vaak zijn dit jonge mensen die net zelfstandig zijn gaan wonen en verplichtingen zoals bijvoorbeeld een hypotheek zijn aangegaan. Het verlies van baan en inkomen slaat de bodem onder vele voeten weg. Ook ouderen treft het zwaar. Ouderen die al jaren trouw werkzaam zijn in de kinderopvang. Voor hen is het vaak nog zwaarder om ander werk te vinden.

Flexibel
Maar ook voor de medewerkers die wel kunnen blijven wordt het er niet makkelijker op. Hun positie blijft nog weleens onderbelicht. Abvakabo FNV ziet dat er steeds meer druk komt op pedagogisch medewerkers om flexibeler te werken. Op deze manier willen werkgevers risico’s beperken en kosten besparen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van ‘flexpools’, waarbij medewerkers op basis van een 0-urencontract werken. 0-urencontracten zijn contracten waarbij medewerkers geen enkele zekerheid hebben op een aantal uren en van hot naar her mogen rijden om gaten in roosters op te vullen. Terwijl de cao juist al meer dan voldoende mogelijkheden biedt voor werkgevers om (vast) personeel flexibel in te plannen. De doorgeslagen flex en 0-urencontracten zijn dus helemaal niet nodig.

Eenzijdig
Abvakabo FNV ziet ook dat er minder inkomsten zijn als gevolg van de vraaguitval. Maar we vinden het onrechtvaardig om dit eenzijdig af te wentelen op werknemers. Terwijl dat wel gebeurt. Wat we in de praktijk zien is dat er steeds vaker een oneigenlijke druk wordt gezet op werknemers om allerlei arbeidsvoorwaarden in te leveren. Dan gaat het over basale zaken waar men gewoon recht op heeft en die afgesproken zijn in de cao, zoals vakantietoeslag. Werknemers en ook Ondernemingsraden stemmen soms dan maar in, omdat ze denken hiermee de organisatie – en hun werk-  te redden.

Respecteren
We snappen best dat mensen in eerste instantie denken: ‘misschien red ik hiermee de organisatie’. Maar dat is echt een illusie. Als een organisatie het nodig heeft om dat soort maatregelen te nemen -wet en cao buitenspel te zetten- is er al teveel mis. Bovendien vinden we het niet kunnen dat werkgevers hun werknemers op deze manier voor het blok zetten. Vooral in kleine organisaties krijg je ook nog eens tweespalt tussen medewerkers die –terecht- hun cao gerespecteerd willen zien, en anderen die toch maar meegaan met de werkgever. Werkgevers behoren gewoon de cao te respecteren.

Nalevingscampagnes
Abvakabo FNV verzet zich dan ook sterk tegen het uitkleden van de arbeidsvoorwaarden en het verder flexibiliseren van de arbeidsverhoudingen voor de werknemers. De vakbond voert zogeheten ‘nalevingscampagnes’ om te zorgen dat medewerkers hun niet ontvangen vakantiegeld of eindejaarsuitkering alsnog ontvangen en roept medewerkers op niet akkoord te gaan met verslechteringen.

Begrip voor de situatie van de sector: ja. Alle risico’s afwentelen op werknemers: nee.

Dit opiniestuk is geschreven door:

  • Matthijs van Manen; bestuurder welzijn Abvakabo FNV
  • Steve Smit; kaderlid Abvakabo FNV-afdeling Zaanstreek-Waterland

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2013/11/druk-werknemers-kinderopvang-loopt-spuigaten-uit/

Deel dit artikel