Nieuwe inspectierapporten kinderopvang

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Meer lezenNieuwe inspectierapporten kinderopvang

Lijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015, de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd.

Meer lezenLijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Ontwerpbesluit wijziging artikel 21 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met de wijziging van de termijnen in het overgangsrecht

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van , nr. ;

Meer lezenOntwerpbesluit wijziging artikel 21 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Maximum uurprijs kinderopvang

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er diverse uurtarieven, te weten voor: opvang bij een kinderdagverblijf (KDV) – (€  6,25 – prijspeil 2010) opvang bij een buitenschoolse opvang … Meer lezen Maximum uurprijs kinderopvang