2015

Lijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015, de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd.

Lees verder »Lijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015