Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang vervangt alle individuele gemeentelijke registers. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

U kunt het LRK inzien op internet.

Deel dit artikel