Maximum uurprijs kinderopvang

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er diverse uurtarieven, te weten voor: opvang bij een kinderdagverblijf (KDV) – (€  6,25 – prijspeil 2010) opvang bij een buitenschoolse opvang … Meer lezenMaximum uurprijs kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang vervangt alle individuele gemeentelijke registers. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. U kunt het LRK inzien op … Meer lezenLandelijk Register Kinderopvang