LRK past website aan : > 10.000 links kinderopvang werken niet meer

Het LRK bezorgt de kinderopvang branche extra werk ! Door vernieuwing van de website van het Landelijk Register Kinderopvang werken mogelijk meer dan 10.000 links op websites van kinderopvangorganisaties niet meer. Vanuit de regelgeving moet iedere kinderopvanglocatie een link plaatsen naar het laatste GGD onderzoek van die locatie. Dat gebeurt in de regel door een … Meer lezen LRK past website aan : > 10.000 links kinderopvang werken niet meer

Maximum uurprijs kinderopvang

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er diverse uurtarieven, te weten voor: opvang bij een kinderdagverblijf (KDV) – (€  6,25 – prijspeil 2010) opvang bij een buitenschoolse opvang … Meer lezen Maximum uurprijs kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang vervangt alle individuele gemeentelijke registers. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. U kunt het LRK inzien op … Meer lezen Landelijk Register Kinderopvang