LRK past website aan : > 10.000 links kinderopvang werken niet meer

Het LRK bezorgt de kinderopvang branche extra werk ! Door vernieuwing van de website van het Landelijk Register Kinderopvang werken mogelijk meer dan 10.000 links op websites van kinderopvangorganisaties niet meer. Vanuit de regelgeving moet iedere kinderopvanglocatie een link plaatsen naar het laatste GGD onderzoek van die locatie. Dat gebeurt in de regel door een … Meer lezen LRK past website aan : > 10.000 links kinderopvang werken niet meer

Maximum uurprijs kinderopvang

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er diverse uurtarieven, te weten voor: opvang bij een kinderdagverblijf (KDV) – (€  6,25 – prijspeil 2010) opvang bij een buitenschoolse opvang … Meer lezen Maximum uurprijs kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang vervangt alle individuele gemeentelijke registers. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. U kunt het LRK inzien op … Meer lezen Landelijk Register Kinderopvang

Beleid van Kamp (VVD) in praktijk – kostenverspilling duizenden euro’s voor ondernemer

Sinds oktober 2010 is Henk Kamp (VVD) de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu wordt de VVD toch vaak gezien als de partij van en voor de ondernemer. Ook wil men weinig regelgeving of bemoeienis van de overheid. Bij het standpunt Kinderopvang voor de verkiezingen 2012 vermeldt de VVD dat men “zo min mogelijk … Meer lezen Beleid van Kamp (VVD) in praktijk – kostenverspilling duizenden euro’s voor ondernemer