Meer mensen verwachten weinig van het zoeken naar werk

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 57 duizend personen die afzagen van zoeken naar werk omdat ze de kans op succes gering achtten. Dit zijn er 14 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral meer laagopgeleide vrouwen waren pessimistisch over het vinden van een baan. Ruim 900 duizend mensen willen twaalf uur of … Meer lezen Meer mensen verwachten weinig van het zoeken naar werk

Symposium : Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Abvakabo FNV organiseert op 6 november 2012 een symposium voor leden en niet-leden werkzaam in de kinderopvang en het welzijnswerk. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat centraal in dit originele en interactieve programma. Vanaf 1 januari 2013 moeten professionals gaan werken met deze meldcode. Kinderombudsman Marc Dullaert opent het symposium dat de hele dag … Meer lezen Symposium : Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamervragen over overvolle peuterspeelzalen

Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over overvolle peuterspeelzalen (ingezonden 17 augustus 2012) Antwoorden van minister Kamp (SZW) mede namens minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op de vragen van het Tweede Kamerlid Hamer (PvdA) over “de overvolle peuterspeelzalen”. 1 Kent u het bericht „Peuterspeelzalen door de crisis tjokvol.? … Meer lezen Kamervragen over overvolle peuterspeelzalen

Kamervragen over het terugdraaien van bezuinigingen op de kinderopvang

Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het terugdraaien van bezuinigingen op de kinderopvang (ingezonden 15 augustus 2012) 1 Kent u het bericht „CDA: kinderopvangtoeslag toch niet omlaag‟? 1) AntwoordJa 2 Heeft u kennis genomen van het feit dat met de in het bericht weergegeven aankondiging van … Meer lezen Kamervragen over het terugdraaien van bezuinigingen op de kinderopvang

Centraal Gezagsregister en woonplaatsbeginsel

Het nieuwe Centraal Gezagsregister is vanaf 1 september beschikbaar. In dit register wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Op termijn krijgen ook gemeenten zelfstandig toegang tot dit register. Het nieuwe Centraal Gezagsregister zorgt ervoor dat voortaan élke rechtbank informatie kan geven over een uittreksel of indiening, ongeacht het geboortearrondissement. De Raad voor de Kinderbescherming, … Meer lezen Centraal Gezagsregister en woonplaatsbeginsel

Beleids ambtenaar ? Kom naar de bijeenkomst Kinderopvang tussen de regels door

Sinds de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in 2005 in werking is getreden zijn er veel wijzigingen geweest. Hebben alle wijzigingen in de Wko het effect dat ermee werd beoogd? Hebben gemeenten de taken efficiënt en effectief georganiseerd of zijn verbeteringen denkbaar? In de landelijke (gratis) bijeenkomst ‘Kinderopvang tussen de regels door’ wil de … Meer lezen Beleids ambtenaar ? Kom naar de bijeenkomst Kinderopvang tussen de regels door

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag ter discussie

  Buitenhek Management & Consult heeft een korte samenvatting gemaakt van de verkiezingsprogramma’s over de kinderopvangtoeslag die de afgelopen weken door het CPB zijn doorgerekend. De volledige rapportage van het CPB is te vinden op CPB analyse verkiezingsprogramma’s 2012. Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag ter discussie Door verschillende lijsttrekkers is de afgelopen periode de voorgenomen bezuiniging op … Meer lezen Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag ter discussie

Merendeel re-integratie voor mensen jonger dan 45 jaar

Eind 2011 volgden bijna 230 duizend personen in Nederland een re-integratietraject dat werd aangeboden door een gemeente. Dat waren er ruim 17 duizend minder dan een jaar eerder. Zes op de tien van de personen met een re-integratietraject is jonger dan 45 jaar. Personen met een re-integratietraject, aangeboden door de gemeenten, einde jaar Boven 55 … Meer lezen Merendeel re-integratie voor mensen jonger dan 45 jaar

Abvakabo : Kinderopvang verdient betere rekentool

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen dreigen het vanaf 2013 met minder beroepskrachten te moeten doen dan nodig is. Dat blijkt uit berekeningen van vakbond Abvakabo FNV die de nieuwe rekentool van het Ministerie van Sociale Zaken onder de loep heeft genomen. Abvakabo FNV vindt het bizar dat via een rekenregel de werkdruk van het personeel hierdoor verzwaard … Meer lezen Abvakabo : Kinderopvang verdient betere rekentool

De waarde van ‘Kies nu voor Kinderen’

Op dit moment zijn de voorzieningen voor kinderen versnipperd: kinderopvang,peuterspeelzalen, VVE?programma’s, gastouders en primair onderwijs. Ieder met hun eigen financiering en organisatie. Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ beoogt betere en meer samenhangende voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Ook beoogt het programma een grotere toegankelijkheid van kinderopvang en een betere aansluiting tussen opvang en … Meer lezen De waarde van ‘Kies nu voor Kinderen’

Chat mee met het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang

De VNG is gestart met een proef om te kijken of wij via een chatsessie onze leden nog beter van dienst kunnen zijn. Het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang doet hieraan mee en nodigt gemeenteambtenaren uit om via het discussieforum met hen te chatten. Op het discussieforum kunt u live vragen stellen aan het team … Meer lezen Chat mee met het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Gemeenten bereiken risicogezinnen goed met VVE

De inspanningen van gemeenten voor de toeleiding van kinderen uit risicogezinnen naar de voorschoolse educatie zijn succesvol. De meeste gemeenten weten echter zelf niet precies welke groepen kinderen wel en niet met de VVE-programma’s worden bereikt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het bereik van voor- en … Meer lezen Gemeenten bereiken risicogezinnen goed met VVE

Opinie : Rutte (VVD) erkent falen beleid eigen minister (Kamp)

De verkiezingstijd is aangebroken, tijd voor cadeau’s, (loze?) beloften en evaluatie van het laatste huidige kabinet. Zo wil Rutte nu de bezuinigingen voor de kinderopvang in 2013 terugdraaien (€ 250 miljoen), overigens net als vele politieke partijen. Uiteraard zullen de ouders en kinderopvangbranche blij zijn. Maar dan wel nog een stukje evaluatie. In een artikel … Meer lezen Opinie : Rutte (VVD) erkent falen beleid eigen minister (Kamp)

Overtollige reserves alsnog ten goede van onderwijs

Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de rijkste schoolbesturen in het basis- … Meer lezen Overtollige reserves alsnog ten goede van onderwijs