Beschikking leges Gemeenten Kinderopvang – Leusden & Woudenberg duurst

 Op 15 juni 2012 heeft u verzocht om alle informatie betreffende het onderzoek naar de leges die sommige gemeenten bij gastouderbureaus in rekening brengen voor de inschrijving van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: LRKP). Bij brief van 18 juni 2012 is het verzoek aangemerkt als een verzoek ingevolge de Wet … Meer lezen Beschikking leges Gemeenten Kinderopvang – Leusden & Woudenberg duurst

Abvakabo : Snel een nieuwe cao Kinderopvang!

De kinderopvang maakt zware tijden door. Nieuwe bezuinigingen worden al aangekondigd terwijl de gevolgen van eerdere bezuinigingen net zichtbaar zijn. ‘Wij vinden het belangrijk nu goede afspraken te maken. Juist in deze tijd is behoud van kwaliteit nodig’, zegt Ilse van der Weiden, bestuurder Abvakabo FNV.  ‘Wij roepen al langer dat we niet blij zijn … Meer lezen Abvakabo : Snel een nieuwe cao Kinderopvang!

Brochure: kinder- en jongerenwerk remt jeugdzorg

Bij de decentralisatie jeugdzorg is het kinder- en jongerenwerk nog wat onderbelicht. Deze belangrijke sector is sterk op de uitvoering gericht en niet altijd zichtbaar in beleidsdiscussies. Een nieuwe brochure geeft een concreet beeld van het werken met jongeren in buurten. De publicatie ‘Daar ben je goed in!’ geeft beleidsmakers inspiratie voor het toekomstig jeugdbeleid … Meer lezen Brochure: kinder- en jongerenwerk remt jeugdzorg

Overstappen naar ViaViela voor Flexmoeders.nl & Mr Nosey

Zoals de eerder is aangekondigd is het mogelijk om voor ouders en gastouders over te stappen naar ViaViela. Hieronder de berichtgeving zoals deze staat op website van Flexmoeders.nl en Mr Nosey. Overstappen naar ViaViela Om ouders en gastouders zo goed mogelijk te helpen, heeft de curator gastouderbureau ViaViela bereid gevonden om –voor wie dat wil– … Meer lezen Overstappen naar ViaViela voor Flexmoeders.nl & Mr Nosey

Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang

Vanaf  januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen. De beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 21 december 2011 omgezet in een Algemene Maatregel van bestuur en een ministeriële regeling ( het Besluit kwaliteit  kinderopvang en peuterspeelzalen … Meer lezen Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang

Sharon Dijksma

S.A.M. (Sharon Alida Maria) Dijksma (Groningen, 16 april 1971) is een Nederlandse politica. Sharon Dijksma was staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Balkenende IV. Namens de Partij van de Arbeid was zij van 1994 tot 2007 lid van de Tweede Kamer, vanaf 26 oktober 2004 als vicevoorzitter van de fractie van de PvdA. Sinds 17 juni … Meer lezen Sharon Dijksma

Rien van IJzendoorn

Prof. Dr. M.H. (Rien) H. van IJzendoorn (Tiel, 14 mei 1952) is hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Hij werkt daar aan hechtingstheorie en opvoeding. In 2004 ontving hij voor zijn werk de Spinozapremie. Prof. dr. Van IJzendoorn studeerde in 1976 cum laude af in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Twee jaar later … Meer lezen Rien van IJzendoorn

Marianne Riksen-Walraven

Mw. prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven Al tijdens haar psychologiestudie (1967-1973) aan de Nijmeegse universiteit raakte Marianne Riksen-Walraven gefascineerd door de invloed van vroege sociale ervaringen op de ontwikkeling van kinderen en dat thema is sindsdien altijd het voornaamste onderwerp van haar onderzoek gebleven. Haar promotieonderzoek (1974-1977), een experimentele interventiestudie bij 100 ouder-kind paren, toonde het … Meer lezen Marianne Riksen-Walraven

Louis Tavecchio

Prof.dr.  L.W.C.  (Louis Willem Cornelis) Tavecchio (Den Haag, 10 maart 1946) is een Nederlands psycholoog. Tavecchio werd geboren in Den Haag en is opgegroeid in de Haagse Schilderswijk. Tavecchio ging naar het gymnasium, studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij in 1977 promoveerde op een onderzoek naar de meting en evaluatie van … Meer lezen Louis Tavecchio

Ineke van Gent

Ineke (voluit Wilhelmina) van Gent is in 1957 geboren in Arnhem en woont al jaren in Groningen. Na de middelbare school doorlopen te hebben, studeerde ze tussen 1976 en 1980 aan de Sociale Academie. Ook was zij actief in de PSJG, de jongerenorganisatie van de Pacifistisch Socialistische Partij. In 1982 werkte ze als hulpverlener bij … Meer lezen Ineke van Gent

Ina Brouwer

Mr. Ina Brouwer (Rotterdam, 11 april 1950), is een Nederlandse politica, die enige tijd fractievoorzitter was van de Communistische Partij van Nederland (CPN) in de Tweede Kamer. Ook was ze Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ina Brouwer studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, van 1968 tot 1973. Van 1995 tot 2003 werkte Brouwer op het Ministerie … Meer lezen Ina Brouwer

Publiciteit voor uw organisatie – WerkeninKinderopvang.nl helpt u !

Publiciteit is belangrijk voor iedere organisatie. Ook voor de www.werkeninkinderopvang.nl !   Daarom is de website te vinden op Google Nieuws – Twitter – Facebook en de andere zoekmachines. Door de zoekmachinestrategie is de website snel en goed vindbaar op alle zoekmachines en trekt hierdoor vele bezoekers. Op Twitter hebben we inmiddels meer dan 1.300 … Meer lezen Publiciteit voor uw organisatie – WerkeninKinderopvang.nl helpt u !

Resultaten Peutermonitor 2011 GGD ZHZ

Afgelopen maand is de Peutermonitor 2011 verschenen. Deze monitor geeft inzicht in de gezondheid van tweejarige peuters uit Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In totaal is het onderzoek gebaseerd op ruim 1100 oudervragenlijsten en bijna 1400 vragenlijsten van jeugdverpleegkundige, behorende bij de peuters die in 2011 op tweejarige leeftijd op het consultatiebureau werden gezien. Met de … Meer lezen Resultaten Peutermonitor 2011 GGD ZHZ

Ruim 160 scholen dingen mee naar predicaat ‘Excellente School’

Zo’n 107 basisscholen en 57 scholen in het voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld voor het predicaat ‘Excellente School’. Afgelopen vrijdag sloot de aanmeldingsprocedure voor het predicaat, dat tot doel heeft scholen die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs meer erkenning te geven. De jury is verheugd met het enthousiasme van de scholen en buigt zich de … Meer lezen Ruim 160 scholen dingen mee naar predicaat ‘Excellente School’