KDV De Aanloop in Valthermond is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen en  ingeschreven in het LRK onder nummer : 151477140 Gegevens locatie KDV De Aanloop Wilhelminalaan 4 7876HA Valthermond Inschrijving LRK: 151477140 Startdatum: 8-5-2023 Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Verantwoordelijke gemeente: Borger-Odoorn De GGD-inspectierapporten zijn in te zien via de actuele […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl