locaties

Nieuws : Korenmolen

Korenmolen is een buitenschoolse opvang met maximaal 64 kindplaatsen in Benthuizen. Deze locatie is sinds 8-7-2024 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 874317848. Gegevens locatie Korenmolen Ploegerf…