Peuterspeelgroep Chapeau Geldermalsen in Geldermalsen is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen en  ingeschreven in het LRK onder nummer : 310750659 Gegevens locatie Peuterspeelgroep Chapeau Geldermalsen Van Limburg Stirumstraat 1 4191GM Geldermalsen Inschrijving LRK: 310750659 Startdatum: 8-5-2023 Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Verantwoordelijke gemeente: West Betuwe De GGD-inspectierapporten zijn in te zien […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl