PSS de Kiem in Hengelo is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen en  ingeschreven in het LRK onder nummer : 214453856 Gegevens locatie PSS de Kiem Klaas de Rookstraat 53 7558DJ Hengelo Inschrijving LRK: 214453856 Startdatum: 8-5-2023 Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Verantwoordelijke gemeente: Hengelo (O) De GGD-inspectierapporten zijn in te zien […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl