Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot 20-jarigen in ons land wonen. Vooral het aantal 10- tot 15-jarigen neemt sterk af ten opzichte van 2014. Volgens de regionale prognose van het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) zal het aantal tieners toenemen in een groot deel van de Randstad, terwijl de grootste afname wordt verwacht voor enkele regio’s aan de rand van ons land.

Meer lezenAantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Defence for Children reageert op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Op verzoek van de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft Defence for Children een reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel van de Jeugdwet. In deze reactie toetst Defence for Children het concept wetsvoorstel aan de rechten van het kind en worden op basis van deze … Meer lezen Defence for Children reageert op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Binnen het sociale domein kan meer worden bereikt tegen lagere kosten. Hiervoor is een stelsel nodig dat zich niet opknipt in sectoren en instituties maar dat de capaciteiten en behoeften van burgers en hun lokale leefwereld centraal stelt. De VNG presenteerde vandaag hoe die integrale aanpak voor het sociale domein eruit kan zien en doet … Meer lezen Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Uitnodiging: CJG-congres op 20 september

Vijf jaar Centra voor Jeugd en Gezin: wat is er allemaal bereikt? De afgelopen vijf jaar hebben gemeenten CJG’s opgericht. Hoe staat het met de professionalisering, aansturing en kwaliteit van de CJG’s? Een interessante vraag die tijdens het CJG-Congres op 20 september interessante antwoorden krijgt. De meesten CJG’s staan nu als een huis of als … Meer lezen Uitnodiging: CJG-congres op 20 september