EVC

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand. Deze kan hij verworven hebben op school, op het…

Stop de forensentaks

Werknemers, werkgevers, reizigers en mobiliteitsorganisaties roepen de Tweede Kamer op om direct te stoppen met de invoering van de belaste reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer en daarmee snel duidelijkheid te scheppen…