Geen wettelijke borging SMI regeling kinderopvang

  • door

Minister Asscher heeft besloten voorlopig geen wettelijke borging voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang te regelen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van SZW in 2013 een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de SMI regeling door gemeenten en naar de voor- en nadelen van wettelijke borging.

Resultaten onderzoek

De resultaten van het onderzoek hebben de minister geen aanleiding gegeven de huidige situatie te wijzigen. Gemeenten zijn tevreden met de beleidsvrijheid die ze nu hebben. Die vrijheid willen ze houden, zodat ze het gewenste maatwerk aan hun inwoners kunnen blijven leveren. Vooral de verbinding van de regeling met andere regelingen in het sociaal domein is een positieve ontwikkeling.

Opnieuw beoordelen in 2016

In 2016 zal de minister de SMI regeling opnieuw beoordelen en daarbij vooral naar de (financiële) toegankelijkheid kijken.
Aan gemeenten wordt gevraagd de bekendheid van de gemeentelijke SMI regeling te vergroten.

Bron :  http://www.vng.nl/

Deel dit artikel