Defence for Children : Op 12 september: Kiezen voor kinderrechten

  • door

Alle stemgerechtigden van Nederland staan voor een belangrijke beslissing. Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september valt er echt wat te kiezen. Wilt u voor kinderrechten kiezen, lees dan de analyse van de verkiezingsprogramma’s in Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind.

Aandacht voor kinderen in mensenhandel
Voor sommige onderwerpen is het niet moeilijk aandacht te vragen: mensenhandel effectiever bestrijden, wil elke partij. Wat opvalt, is dat geen enkele partij oog heeft voor de bijzondere kwetsbaarheid van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. En dat terwijl er een speciaal Protocol is bij het Kinderrechtenverdrag dat regelt hoe deze kinderen extra goed beschermd en geholpen zouden moeten worden. Zo is de speciale verblijfsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel (‘B9’) niet ingericht op kinderen. Nu moeten zij verplicht meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de daders terwijl dit lang niet altijd in hun belang is.

Transitie jeugdzorg naar gemeenten gaat door

De overgang van de jeugdzorg van provinciaal naar gemeentelijk niveau lijkt ook na de verkiezingen een feit. Alle partijen lijken dit proces, dat op 1 januari 2015 zijn beslag moet krijgen, te steunen. Alleen de PVV spreekt over het afschaffen van de centra voor jeugd en gezin. Daarmee pleit de PVV tegen de transitie omdat deze centra de poortwachterfunctie voor de jeugdzorg gaan vervullen. Voor wie wil kiezen op goede jeugdzorg zijn er helaas weinig onderscheidende plannen te lezen in de programma’s. Wel haalt de ChristenUnie een oude bekende van stal waarvoor kinderrechtenorganisaties lobbyen: een speciale minister voor Jeugd, Gezin en Onderwijs.

Herstel en verzoening in het stafrecht

Het is opvallend dat zowel voor volwassenen als voor kinderen het herstelrecht een vaste plaats begint in te nemen in de beleidsvoornemens van de meeste politieke partijen. In de plannen van PvdA, GroenLinks, D66 en de SP is duidelijk aansluiting gezocht bij het Kinderrechtenverdrag: geen toepassing volwassenenstrafrecht op minderjarigen, accent op alternatieven voor detentie als strafmaatregel, verkorting van het voorarrest voor kinderen. Verder is het plan van D66 om opvallend om direct te starten met hulp aan het hele gezin als een jongere in aanraking komt met het strafrecht. De PVV wil in roze pakken geklede veroordeelden in chaingangs in het Nederlands straatbeeld brengen.

Spannend voor gewortelde kinderen

Voor kinderen die al heel lang in Nederland zijn maar geen verblijfsvergunning hebben, zijn de verkiezingen bijzonder spannend. Als het aan de ChristenUnie, SP, D66, PvdA en GroenLinks ligt, wordt hun verblijfsrecht in de wet verankerd als zij langer dan vijf jaar (PvdA, GroenLinks, SP) of acht jaar (ChristenUnie, D66) in Nederland zijn. Het CDA houdt vast aan de stelling dat het aan de minister is om uitzonderingen voor kinderen te maken. De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks willen ervoor gaan zorgen dat kinderen in het buitenland van ouders die in Nederland asiel hebben gekregen sneller herenigd kunnen worden. Dat zou een ernstig kinderrechtelijk knelpunt in het migratiebeleid oplossen.

Meer informatie

Download hier het overzicht ‘Kiezen voor Kinderrechten’ uit de Right!, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind editie september 2012.

Bron :

Deel dit artikel