Bussemaker op tournee langs mbo’s

  • door

Minister Bussemaker gaat een tour maken langs mbo-scholen verspreid over het land. Met leerlingen, docenten maar ook met regionaal bedrijfsleven en bestuurders gaat ze op de scholen in gesprek over zaken als aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, samenwerking in plaats van concurrentie, het mbo als emancipatiemotor en de menselijke maat.

Hoge ambities

De bewindsvrouw heeft dit aangekondigd tijdens de opening van het mbo-jaar bij Deltion in Zwolle. ,,In elk regio verschillen de verhouding tussen vraag en aanbod, het karakter van het bedrijfsleven en de sociaal-economische uitdagingen. Daarom trek ik de komende maanden het land in om samen met u na te denken over de beste voorwaarden om de hoge ambities van het mbo waar te maken’’, aldus de bewindsvrouw. ,,U hoeft daarvoor niet naar Den Haag te komen en verwacht van mij ook geen blauwdruk. Maar van u verwacht ik wel enthousiasme en ideeën.’’

Veranderingen

In het mbo staan de nodige veranderingen op stapel. Minister Bussemaker wil sommige mbo-opleidingen korter en intensiever, en dus uitdagender, maken. Een veelgehoorde klacht is nu nog dat veel roosters grote gaten vertonen waardoor scholieren hun motivatie verliezen. Om de doorstroom tussen vmbo en mbo t verbeteren komt er een vakmanschap- en technologieroute. Verder gaat Bussemaker met alle instellingen kwaliteitsafspraken maken en krijgen mbo’s, net als hogescholen en universiteiten, studiebijsluiters zodat studenten aan het begin van hun opleiding beter weten waar ze aan toe zijn.

Eedaflegging

Voordat Bussemaker haar toespraak hield legden bestuurders van de school de eed af ten overstaan van hun docenten en studenten. De bestuurders gaven daarmee uitvoering aan een van de aanbevelingen van de commissie-Halsema die vorig jaar door Bussemaker werd ingesteld om de kwestie-Amarantis te onderzoeken.

Bussemaker toonde zich zeer onder de indruk van de eedaflegging: ,,Deze bestuurders weten wat het betekent om een maatschappelijke organisatie als een ROC goed te besturen. Dienend leiderschap, waarbij de kwaliteit van het onderwijs leidend is in alles wat je doet. Waarbij je openlijk verantwoording aflegt over je handelen aan je leerlingen en docenten. En waarbij je intensief samenwerkt met bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen in de regio en de gemeente om het mbo tot een succes te maken.’’

In het mbo volgen 539.000 jongeren een opleiding.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/08/26/bussemaker-op-tournee-langs-mbo-s.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-onderwijs%2C-cultuur-en-wetenschap&ns_channel=att

Kinderopvang in Rotterdam

Deel dit artikel